Zijn Nieuwe Nederlanders voldoende vertegenwoordigd in jouw marketingstrategie?

Recente onderzoeken laten zien dat de consumptiepatronen, wensen en aankoopbeslissingen van Nieuwe Nederlanders andere accenten nodig hebben dan autochtone Nederlanders. En dat geldt net zo goed voor voeding en vrijetijdsbesteding als voor wonen, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Daarnaast zijn er andere mediaconsumptiepatronen waardoor niet elke marketingstrategie effectief is. Het komt nog regelmatig voor dat de verschillen in voorkeuren onvoldoende meegenomen worden in de communicatie- en marketingstrategie. Het wordt steeds belangrijker om etnomarketing goed te integreren in de marketingstrategie van jouw organisatie. Hierdoor kun je het bereik van jouw campagne vergroten onder specifieke doelgroepen.

 

Wie zijn de Nieuwe Nederlanders?

Nederland is een multiculturele samenleving: van de circa 16 miljoen Nederlanders is ruim 1,6 miljoen niet-westers allochtoon ofwel Nieuwe Nederlander. Dit aandeel zal de komende jaren blijven toenemen. In 2050 heeft 25% van de Nederlanders een niet-westerse achtergrond. Daarnaast telt Nederland een grote groep burgers afkomstig uit Midden-en Oost-Europa.

 

Hoofdboek Motivaction

 

Neem deze krachtige doelgroep mee in jouw onderzoek

Nieuwe Nederlanders hebben gelijksoortige maar ook afwijkende consumptiepatronen en wensen ten opzichte van overheidsbeleid, voeding, vrijetijdsbesteding, wonen, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Beleidsmakers, strategen en marketeers zullen daarom hun onderzoeksmethoden en marketingstrategieën aan moeten laten sluiten bij deze zeer krachtige groep. Wij verrichten al meer dan 20 jaar onderzoeks- en adviestrajecten met betrekking tot Nieuwe Nederlanders en diversiteit. Met deze kennis en expertise zijn wij uitgegroeid tot hét onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van etnomarketing en diversiteitsbeleid. Het levert o.a. het volgende op:

  • Meer inzicht in een zeer diverse groep burgers en consumenten.
  • Essentiele handvatten voor het bereiken en insluiten van specifieke doelgroepen. 
  • Inzicht in noodzakelijke aanpassingen van marketingstrategieën.

 

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Bij ieder vraagstuk bepalen we samen met de opdrachtgever een maatwerkaanpak. Het kwalitatieve en/of kwantitatieve marktonderzoek wordt uitgevoerd door native speakers en richt zich op een of meer delen van de marketingcyclus.

 

Om deze soms lastig te bereiken doelgroep in te kunnen sluiten in jouw beleid en strategie hebben wij een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld:

  • Creatieve focusgroepen
  • Grootschalig kwantitatief marktonderzoek
  • e-Safari met jongere Nieuwe Nederlanders
  • Diversiteitsscan om de knelpunten en kansen bij organisaties in kaart te brengen
  • Etno-advies op basis van EtnoMentality
  • Communicatie- en mediabereikscijfers

 

Onderzoek onder Nieuwe Nederlanders 

 

Facebook Twitter LinkedIn