Toegankelijkheid

Ondernemers worstelen met netwerken

12 juli 2016

De NetwerkAcademie heeft Het Netwerk Boek - over succesvol netwerken in zakelijke markten - vernieuwd en biedt het Nederlandse zakenleven een praktisch overzicht van de mogelijkheden van doelgericht netwerken, zowel on- als offline. Aan de hand van de zogeheten ‘netwerkrotonde’ leren ondernemers (maar ook studenten) op strategische, tactische en operationele wijze in contact te komen en te blijven met voor hen belangrijke doelgroepen.

 

Het boek besteedt aandacht aan de uitkomsten van een onderzoek van Motivaction uit 2014 naar netwerken door zakelijke beslissers. Uit het onderzoek onder 555 zakelijke beslissers in Nederland blijkt dat zij netwerken belangrijk vinden, maar dat ze ook vinden dat het beter kan. Zij besteden relatief weinig tijd aan netwerken: een meerderheid maximaal 1 uur per week en meestal minder.

Daarnaast zijn Nederlandse netwerkers geneigd altijd naar dezelfde mensen toe te lopen op events, terwijl dat niet de mensen zijn waar men van kan leren in deze tijd van constante verandering. “We netwerken daardoor te veel binnen hetzelfde kringetje” zegt Pieter Paul Verheggen, algemeen directeur van Motivaction. Daarbij geeft 30-50% van de ondernemers van zichzelf aan dat hij/zij niet effectief (genoeg) netwerkt. “Ondernemers hebben eigenlijk hulp nodig bij het netwerken op 3 niveaus: allereerst dat ze hun bedrijf uitkomen en daadwerkelijk het netwerk opzoeken, op de tweede plaats moet hen geleerd worden hoe ze contact leggen en daarnaast hoe zij contact onderhouden,’ aldus Verheggen.

Het boek is te vinden op: NetwerkAcademie.nl 
 

 

Vragen?

Gerelateerde artikelen
Kiezen van vervolgonderwijs

Welke rol spelen ouders bij het kiezen van vervolgonderwijs voor hun kind?

Maartje Rooker
27 mei 2020
Nederlanders positief over ontwikkelingslanden

Nederlanders positiever over vooruitgang in ontwikkelingslanden, maar somber beeld overheerst

Ahmed Ait Moha
20 september 2018

Back to the gym: hoe win je als sportschool- of club jouw leden terug?

Henriët Hensen
22 juli 2021

Kunst bij Motivaction

Pieter Paul Verheggen
26 januari 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved