Toegankelijkheid

Skip to main content

Een derde van ouders maakt zich zorgen om ontwikkeling schoolgaand kind

01 mei 2020

Amsterdam – Na de meivakantie gaan de deuren van scholen weer voorzichtig open. Maar dat betekent niet dat alle problemen direct zijn opgelost. Een derde (33%) van de ouders met schoolgaande kinderen maakt zich zorgen om de ontwikkeling van hun kind. Ruim een vijfde (22%) is bang dat hun kind geen goede aansluiting op het vervolgonderwijs zal hebben als gevolg van de huidige coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction.

Ondanks hun zorgen is een meerderheid van de ouders (54%) positief verrast door de aanpak van de school gedurende de coronacrisis. Het beeld dat zij hebben ten aanzien van leerkrachten is ook veranderd; 40% van hen heeft meer respect gekregen voor degenen die voor de klas staan. Daarnaast geven drie op de tien (29%) ouders aan dat ze positiever tegen de baan van de leerkracht aan zijn gaan kijken in de afgelopen periode. Het respect voor het onderwijs lijkt – na een aantal weken eigen ervaring met thuisonderwijs – toegenomen.

 

Gemengde gevoelens over thuisonderwijs

Over het thuis lesgeven zijn ouders verdeeld. Ruim een derde van de ouders met schoolgaande kinderen (36%) is positief over het online-/thuisonderwijs. Daar staat tegenover dat 25% van de ouders negatief aankijkt tegen deze nieuwe manier van lesgeven. Met name ouders met kinderen in het voorgezet onderwijs (31%) zijn hierover niet te spreken.

 

Op afstand geen nieuwe normaal

Alleen de basisscholen gaan na de meivakantie weer (deels) open. Kinderen en ouders in het voorgezet onderwijs zitten dus nog even vast aan het onderwijs op afstand. De helft van de ondervraagde ouders (53%) ziet digitale lessen als een goed alternatief voor fysieke lessenAan de andere kant vindt bijna driekwart (74%) van de ouders, vooralmet kinderen in het po, vo en mbo, het ook echt belangrijk dat hun kind leert met fysieke uitleg en/of ondersteuning van de leerkracht in plaats van alleen onlineIn die zin is online onderwijs niet de nieuwe normaal, fysiek onderwijs blijft cruciaal.

Hoewel 44% van de ouders kansen ziet voor onderwijs op afstand, is het voor hen dan ook geen vervanging van fysiek onderwijs maar eerder een aanvullingVaders zijn overwegend positiever over onderwijs op afstand dan moedersWaarschijnlijk kijken de meeste ouders er toch naar uit dat alle scholen weer opengaan. Het leraarschap is en blijft een vak apart. 

 

Apps- en systemen vooral belemmering voor lager opgeleide ouders

Hoe de verschillende apps en systemen die de school gebruikt voor onderwijs op afstand worden ervaren verschilt onder de ouders32% vindt het lastig dat de school met verschillende systemen werkt, maar 29% vindt het geen probleem en kan hier ook goed mee overwegMet name lager opgeleide ouders ervaren ongemak bij de diverse (nieuwe) online onderwijsmethodes. 

Een meerderheid (58%) van de ouders heeft het gevoel goed in staat te zijn om hun kind te ondersteunen bij het onderwijs op afstand, vooralouders met kinderen in het basisonderwijs (70%) kunnen gemakkelijk ondersteuning bieden. Meer dan driekwart (76%) van hen voelt zich ook zeer betrokken bij het (t)huiswerk van hun kind. Daartegenover geeft 14% aan zijn of haar kind onvoldoende te kunnen ondersteunen, dit geldt met name voor lager opgeleide ouders. Bijna een kwart (23%) van de lager opgeleide ouders geeft aan onvoldoende begeleiding te kunnen geven ten opzichte van 9% van de hoger opgeleide ouders. 

"Het is vooral ook in deze tijden belangrijk dat onderwijsinstellingen oog hebben voor ouders en hen op de juiste manier benadert. Op deze manier kan er gezamenlijk aan de ontwikkeling van het kind worden gewerkt, en wordt onderwijs op afstand leuker en makkelijker!" aldus Roos Thijssen, researcher bij Motivaction.

Disclaimer: doordat ontwikkelingen en nieuws zich in hoog tempo opvolgen in deze coronatijd zal de beleving van de epidemie snel kunnen veranderen. Het is dus bij de interpretatie van de resultaten belangrijk je te realiseren dat het momentopnames zijn.

 

Onderzoeksverantwoording

Deze meting is uitgevoerd van 15 tot 19 april 2020 door middel van een online vragenlijst onder n=1151 ouders met 1 of meerdere kinderen. Het onderzoek is representatief voor de verdeling van de bevolking naar opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeoriëntaties. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Maartje Rooker of Roos Thijssen.


Vragen?
Maartje Rooker

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 82


Gerelateerde artikelen

Stakeholder- en reputatiemanagement raken aan purpose driven leadership - Karel Slootman bij New Business Radio

Karel Slootman
27 november 2019

Nieuwsbrief sept '23: Gemak in de samenleving is genormaliseerd

Karine Bloem
02 oktober 2023

'Overheid mag grotere maatschappelijke rol bedrijven afdwingen'

Bram van der Lelij
06 april 2020

Salariskloof lijkt groter te worden, vrouwen alsnog positiever over arbeidsmarkt

Ester Koot
14 juni 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency