Toegankelijkheid

Skip to main content

Helft Nederlanders heeft begrip voor non-binair zijn

02 april 2021

De zichtbaarheid van mensen die zich niet herkennen in de categorie ‘man’ óf ‘vrouw’ lijkt te groeien. Deze groep wordt vaak aangeduid als ‘non-binair’. Er is in Nederland nog weinig bekend over de maatschappelijke opvattingen ten aanzien van non-binaire personen.

Onderzoeksbureau Motivaction houdt graag de vinger aan de pols van veranderende maatschappelijke opvattingen op het gebied van gender en seksualiteit. Eind 2020 namen zij in een onderzoek een reeks stellingen op over non-binair zijn. Aan het onderzoek deed een representatieve groep Nederlanders (n = 2734) mee in de leeftijd van 18-80 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat 50% van de Nederlanders er begrip voor heeft als mensen zich niet volledig herkennen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’. Wanneer mensen dat uiten, wordt het begrip wat minder. 38% heeft er begrip voor als mensen niet als ‘man’ of ‘vrouw’ gezien willen worden en 44% als mensen zich niet als ‘man’ of ‘vrouw’ willen kleden of gedragen. 43% van de Nederlanders is van mening dat mensen niet alleen ‘man’ of ‘vrouw’ hoeven te zijn.

Het Motivaction-onderzoek laat dus zien dat iets minder dan de helft van de bevolking begrijpt dat er méér is dan ‘man’ en ‘vrouw’. Daarnaast zien we een grote groep van ruim een derde (32-37%) die in het midden laat of ze begrip heeft voor mensen die non-binair zijn. Tenslotte is er een groep van rond de 20% die er duidelijk géén begrip voor heeft. De groep die begrip heeft voor non-binair zijn, is dus geen meerderheid, maar wel de grootste groep. We zien dat jongeren van 18-24 jaar er vaker begrip voor hebben, hoewel het verschil met de rest van Nederland klein is. Ook in de grote steden zien we iets vaker begrip.

Belangenorganisaties Transgender Netwerk Nederland, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID en COC Nederland pleiten voor meer aandacht voor non-binaire personen in het emancipatiebeleid van de overheid. Ook zou een ieder volgens de belangenorganisaties de mogelijkheid moeten krijgen om de ‘m’ of ‘v’ in het paspoort en andere officiële documenten te laten doorhalen met een ‘x’. Die mogelijkheid bestaat al in landen als Malta, Australië en Nieuw-Zeeland.

 


Vragen?
André Kamphuis

Email 
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 66


Gerelateerde artikelen

‘Als medisch specialisten hebben we inspraak op de nieuwe pensioenregeling’

Jorn Lingsma
25 november 2021

Wel of niet een corona-app?

Gerard van der Werf
20 mei 2020

BBQ'en onverminderd populair, maar verandert wel van karakter

Ruurd Hielkema
26 augustus 2019

Meten van sentiment bij medewerkers op afstand

Ester Koot
12 januari 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency