Toegankelijkheid

Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019

20 januari 2020

Nederland wil in 2050 nagenoeg geen broeikasgassen meer uitstoten. Het kabinet wil, om dit te bereiken, die uitstoot in 2030 met ten minste 49% hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Daarom is in 2019 het Klimaatakkoord gepresenteerd, met maatregelen waarmee de overheid, bedrijven én burgers de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.

Maar wat vinden Nederlanders eigenlijk van alle berichten over klimaatverandering, alle afgekondigde maatregelen, en wat willen zij zelf bijdragen? Motivaction heeft voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ideeën en gedragingen van burgers in kaart gebracht. Je vindt deze, de doelgroepen die er rondom dit onderwerp zijn en aanknopingspunten voor communicatie en beleid in het rapport.

Download hier de Publieksmonitor Klimaat en Energie 2019.


Vragen?
Gerelateerde artikelen

Emerce100: de beste bedrijven in e-business 2022

Jeroen Senster
29 april 2021
Vrijetijdsbesteding vrijetijdsprofielen

Vrijetijdsbesteding van de vijf Vrijetijdsprofielen tijdens de coronacrisis

Daan Damen
01 juli 2020
Bibliotheek gebruik nieuwe nederlanders

Lezen en bibliotheekgebruik door Nederlanders met een migratieachtergrond

Daan Damen
15 november 2018
Persoonsgerichte zorg

Hoe ‘in hokjes denken’ kan helpen bij persoonsgerichte zorg

Lonneke Gijsbers
24 mei 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved