Toegankelijkheid

Pers- en publicatiebeleid

Motivaction International B.V. komt regelmatig met naam en toenaam in de publiciteit. Aan het opnemen van onze naam in publicaties verbinden wij enkele voorwaarden. Motivaction heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom willen wij er absoluut zeker van zijn, dat onderzoeksresultaten waaraan onze naam gekoppeld wordt, volledig juist zijn weergegeven en worden geïnterpreteerd. Dat is naar onze mening ook in het belang van onze opdrachtgevers.


Condities voor vermelden van de naam Motivaction International B.V. 
Het vermelden van de naam Motivaction International B.V. in publicaties is verbonden aan de volgende condities:

  • Het concept van de te publiceren tekst wordt vooraf aan Motivaction ter inzage gegeven.
  • Onze methodoloog en/of onderzoekers én onze redacteur lopen de feitelijke weergave van de onderzoeksresultaten en eventuele interpretatie daarvan na.
  • Suggesties voor eventuele aanpassing worden door de opdrachtgever verwerkt in de tekst.
  • Wanneer opdrachtgever besluit de suggesties voor aanpassing niet op te nemen, dient de naam van Motivaction International B.V. verwijderd te worden uit de te publiceren tekst.

 

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op publicatie van onderzoeksresultaten in het geval dat Motivaction alleen het veldwerk/de dataverzameling verzorgt.

 

Auteursrechten op onderzoeksresultaten en rechten op onderzoeksmateriaal
Voor de algemene regeling van de (auteurs)rechten betreffende onderzoeksresultaten en onderzoeksmateriaal en het daarmee samenhangende recht op publicatie, verwijzen wij naar artikel 9 van onze leveringsvoorwaarden, de 'Algemene Voorwaarden MOA'.

 

Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved