Flexibele werktijden zijn na salaris het belangrijkst

11.01.2022 - Organisaties denken dat hun werknemers flexibiliteit in werktijden de belangrijkste vorm van beloning vinden, naast loon in geld. Deze arbeidsvoorwaarde wordt op de voet gevolgd door scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van Rendement Uitgeverij onderzoek gedaan naar hoe organisaties hun werknemers belonen. Op de vraag aan HR-professionals, OR-leden en andere ‘(mee)beslissers’ welke vormen van beloning zij denken dat werknemers in hun organisatie het belangrijkst vinden naast loon in geld, geeft 60% de flexibiliteit in werktijden als antwoord. 58% denkt aan scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

 

Pensioenopbouw minder belangrijk

47% van de respondenten stelt dat plaatsonafhankelijk werken (waaronder thuiswerken) één van de belangrijkste vormen van beloning is. 46% noemt meer verlof- en vakantiemogelijkheden. Aan extra pensioenopbouw (18%) en meer zeggenschap, eventueel in de vorm van aandelen (5%), wordt aanzienlijk minder gedacht.

 

Flexibiliteit het belangrijkst in de zorg

Opvallend is dat HR-professionals vaker zaken als flexibiliteit in werktijden, scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, plaatsonafhankelijk werken, bedrijfsfeestjes- en uitjes, auto of fiets van de zaak, extra verantwoordelijkheden, sportfaciliteiten en andere opties rondom vitaliteit noemen dan respondenten met een andere functie.
Kijkend naar sectoren, blijken vooral organisaties in de zakelijke dienstverlening plaatsonafhankelijk werken als belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde te zien (62%). Flexibiliteit in werktijden speelt in de zorg- en welzijnssector met 69% een nóg grotere rol.

Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van Rendement Uitgeverij 965 professionals via een enquête gevraagd naar de beloningen in hun organisatie. Dat heeft interessante resultaten opgeleverd. De komende tijd publiceert Rendement hierover online onder meer een verdiepingsartikel, een infographic en diverse nieuwsberichten, zoals over kerstpakketten.

 

Bron: Rendement.nl

Facebook Twitter LinkedIn