Irene Zondervan in PensioenAdvies: ‘Voor pensioen moet je een leesbril hebben’

“Interesse in pensioen start met je eerste leesbril. Ik dacht: daar kunnen we toch iets mee? Meer zicht op inzicht. Ook in je financiële situatie. En hoe kun je daar als adviseur, aanbieder of uitvoerder van pensioendiensten goed op inspelen?”, zo begint Irene Zondervan (Senior Researcher bij Motivaction) haar betoog in PensioenAdvies.

Irene stelt dat er sprake is van een individualisering in de pensioenwereld, en dat klanten in toenemende mate belang hechten aan vermogensbeheer. Dat maakt dat het belang van ICT in de pensioenwereld toeneemt: planners en portal dienen deelnemers wakker te schudden als het tijd is om tot actie over te gaan.

Daarnaast signaleert zij een toenemende vraag onder adviseurs om de verplichtstelling af te schaffen. “Die vraag naar minder verplichtstelling en meer keuzes vraagt om meer deelnemersgerichte voorlichting en begeleiding”, aldus Irene. Zo’n deelnemer gerichte communicatie vraagt weer om samenwerking met anderen in de wereld van pensioenen om IT te ontwikkelen of in te kopen.

“Met behulp van verdergaand databeheer en communicatie gericht op de pensioendeelnemer voorzien de adviseurs voor de pensioenaanbieders meer kansen om deelnemers of klanten te adviseren. Dit kan betekenen dat de aanbieders meer in het vaarwater van de adviseurs komen als full service provider door de combinatie en integratie van databeheer en advisering: de pensioenaanbieder als full service provider.”

Dit zijn enkele fragmenten uit het artikel dat in PensioenAdvies verscheen. Wil je het hele artikel lezen? Kijk dan op de website van het vakblad.

Neem voor meer informatie contact op met Irene Zondervan.

 

Facebook Twitter LinkedIn