Bestuursstijlen: welke leiderschapsstijl past bij jouw organisatie?

"Motivaction kijkt op een andere manier naar de samenleving en de maatschappij en dat is heel verfrissend en levert verrassende resultaten."
Judy Janson, Beleidsadviseur bij Waterschap Zuiderzeeland

Bestuurders dreigen het draagvlak in de samenleving volledig kwijt te raken. De helft van alle Nederlanders heeft slechts in (zeer) kleine mate vertrouwen in bestuurders bij de overheid. Met name ministers, gedeputeerden en wethouders kunnen bij hen nog maar op weinig steun rekenen.

De wijze waarop zij besturen verandert niet mee met de manier waarop burgers nu in het leven staan. De samenleving ontwikkelt zich steeds meer naar een horizontale structuur, waarin de groep gezagsgetrouwe burgers krimpt. Ook zien we de pragmatische, zelfredzame burgers sterk opkomen.

Het openbaar bestuur is nog overwegend verticaal georganiseerd. Om het contact met de burger te herstellen zal zij zichzelf opnieuw moeten uitvinden en meer flexibiliteit moeten tonen in hun bestuurswijze.

 

Zes bestuursstijlen

Voor de verschillende bestuursstijlen die bestuurders en hun ambtelijke organisatie kunnen inzetten, onderscheiden wij twee basisdimensies:

  • De mate waarin men extern (op burgers) of juist intern (op de eigen organisatie) gericht is
  • In hoeverre men gericht is op stabiliteit en beheersing, of op flexibiliteit en samenwerking

Op basis van de manier waarop bestuurders zich profileren op deze dimensies zijn zes typen te onderscheiden: de analytische procesregisseur, de hiërarchisch leider, de aanjager, de verbinder, de agenderende ambassadeur en de netwerker.


Hoe werkt het in de praktijk?

In een workshop met bestuurders, adviseurs, woordvoerders en/of speechschrijvers brengen wij door middel van werksessies gezamenlijk in kaart welke bestuursstijlen passen bij jouw organisatie en wat de kansen en valkuilen ervan zijn.

Daarnaast kunnen we door onderzoek onder burgers in jouw verzorgingsgebied inzicht krijgen in hun wensen en behoeften ten aanzien van bestuurders, en bepalen hoe je daar op kunt inspelen. Het is mogelijk een koppeling te maken met ons burgersschapstijlen segmentatiemodel.

 

Wat levert het je op?

In jouw organisatie groeit het bewustzijn over bestuursstijlen. Je kunt ze herkennen, benoemen en toepassen in bestuur, beleid en communicatie op een wijze die aansluit bij de veranderende wensen en behoeften van burgers in jouw verzorgingsgebied. Dit bevordert het draagvlak voor het bestuur en de ambtelijke organisatie en hun effectiviteit.

Wil je meer weten over bestuursstijlen? Neem dan contact op met Bram van der Lelij.

 

Facebook Twitter LinkedIn