Bestuursstijlen: welke leiderschapsstijl past bij jouw organisatie?

“Als je werkt met Motivaction merk je dat je te maken hebt met een bureau van statuur. Dat maken ze ook waar en het helpt om intern en extern draagvlak te verbreden.”
Freek Langeraap, Communicatiemanager bij SGS Search  

Netwerksamenleving vereist ander bestuursstijlenrepertoire

Bestuurders dreigen het draagvlak in de samenleving volledig kwijt te raken. De helft van alle Nederlanders heeft slechts in (zeer) kleine mate vertrouwen in bestuurders bij de overheid. Met name ministers, gedeputeerden en wethouders kunnen nog maar op weinig steun bij burgers rekenen. De wijze waarop zij besturen evolueert onvoldoende mee met de veranderende wijze waarop burgers in het leven staan. De samenleving ontwikkelt zich steeds meer van een hiërarchische klassenmaatschappij naar een horizontale netwerksamenleving. De van oudsher grote groep gezagsgetrouwe burgers krimpt, terwijl pragmatische, zelfredzame burgers sterk opkomen. Het openbaar bestuur is daarentegen overwegend verticaal georganiseerd. Om het contact met de burger te herstellen zal zij zichzelf opnieuw moeten uitvinden en meer flexibiliteit moeten laten zien in het bestuursstijlenrepertoire.

 

Zes bestuursstijlen

Voor het bestuursstijlenrepertoire dat bestuurders en hun ambtelijke organisatie kunnen inzetten, onderscheiden wij twee basisdimensies. Ten eerste de mate waarin men extern (op burgers) of juist intern (op de eigen organisatie of op vertegenwoordigers van organisaties) gericht is. Ten tweede de mate waarin men gericht is op stabiliteit en beheersing, dan wel op flexibiliteit en samenwerking.

Op basis van de manier waarop ze zich profileren op deze dimensies zijn zes typen bestuurders te onderscheiden: de analytische procesregisseur, de hiërarchisch leider, de aanjager, de verbinder, de agenderende ambassadeur en de netwerker.


Hoe werkt het in de praktijk?

In een workshop met bestuurders, adviseurs, woordvoerders en/of speechschrijvers brengen wij door middel van werksessies gezamenlijk in kaart welke bestuursstijlen passen bij jouw organisatie en wat de kansen en valkuilen ervan zijn. Daarnaast bieden we de mogelijkheid door middel van onderzoek onder burgers in jouw verzorgingsgebied inzicht te krijgen in hun wensen en behoeften ten aanzien van hun bestuurders en in de wijze waarop je daar in de praktijk op kunt inspelen. Daarbij kunnen we een koppeling maken met ons segmentatiemodel van burgerschapsstijlen.

 

Wat levert het je op?

In jouw organisatie groeit het bewustzijn over bestuursstijlen. Je kunt ze herkennen, benoemen en toepassen in bestuur, beleid en communicatie op een wijze die aansluit bij de veranderende wensen en behoeften van burgers in jouw verzorgingsgebied. Dit bevordert het draagvlak voor het bestuur en de ambtelijke organisatie en hun effectiviteit.


Lees ook:

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn