Toegankelijkheid

Skip to main content

Christy Braam

Researcher

Christy Braam

Researcher

Maatschappij

Gedragsbeïnvloeding

Diversiteit en inclusie

Maatschappij


Gedragsbeïnvloeding


Diversiteit en inclusie

Als onderzoeker in team Maatschappij ben ik verantwoordelijk voor de opzet en de uitvoer van onderzoek voor verscheidene maatschappelijke opdrachtgevers. Denk aan kennisinstituten, overheidsinstanties, goede doelen en uitvoeringsorganisaties. Deze grote diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken enthousiasmeren mij enorm. Bij elk nieuw onderzoek krijg ik weer de kans om mij volledig in een maatschappelijk relevant onderwerp te storten. Mijn nieuwsgierige karakter komt binnen dit werk volledig tot zijn recht.

In mijn Research Master Psychologie ben ik gespecialiseerd in Sociale Psychologie en Brein & Cognitie. Door deze achtergrond weet ik welke vragen je moet stellen om mensen en hun gedrag te kunnen begrijpen en verklaren, zowel op klein als op groot niveau. Het allerliefst doe ik onderzoek naar hoe mensen kunnen worden gestimuleerd tot positief gedrag, om op deze manier de wereld een beetje beter te maken.

Actualiteiten

De kracht van harde data en zachte mensenkennis 

Karel Slootman
19 september 2023

Duik in het mediagedrag van jouw doelgroep

Natascha Schippers
18 september 2023

ACM: vraag door als bedrijf beweert duurzaam te bezorgen

Bram van der Lelij
11 september 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved