Kwaliteitscontrole en -keurmerken

ISO-normen

Motivaction is gecertificeerd volgens verschillende ISO-normen. Zo is ons kwaliteitsmanagementsysteem ISO 20252 gecertificeerd. ISO 20252 is een op markt- en opinieonderzoek toegespitste norm voor Kwaliteitsmanagementsystemen. Het ISO 20252-certificaat is een vereiste voor het lidmaatschap van de Research Keurmerkgroep, de selecte groep Nederlandse marktonderzoeksbureaus waar ook Motivaction toe behoort.


Motivaction heeft een eigen onderzoekspanel, StemPunt.nu. Dit panel is ISO 26362-gecertificeerd en dat betekent dat onze panelmanagers werken volgens de eisen die in die norm gesteld zijn, onder andere aan het werven van nieuwe panelleden en aan het actueel houden van de achtergrondinformatie van de bestaande leden.

Dit alles heeft als resultaat dat onze organisatie en onze onderzoeksprocedures voldoen aan strikte kwaliteitseisen. De Stichting Toetsingsbureau KCC toetst periodiek of het kwaliteitsmanagementsysteem van Motivaction nog voldoet aan de betreffende ISO-normen en of het panel inderdaad wordt beheerd conform de norm ISO 26362. Dezelfde stichting analyseert daarnaast, op strikt vertrouwelijke basis, een steekproef van voorstellen en onderzoeken op de onderzoeksinhoudelijke kwaliteitscriteria uit de ISO 20252-norm.


IT-certificering

IT-certificeringen zijn wereldwijd erkend door de IT-industrie als keurmerk van IT-expertise. IT-certificeringsprogramma’s maken het voor professionals mogelijk om diepgaande kennis en vaardigheden te ontwikkelen op verschillende IT-vakgebieden. Certificeringen bieden professionals de kans om hun competenties en vaardigheden te laten evalueren volgens internationaal erkende eisen, gesteld door softwaregiganten zoals Microsoft en Oracle.

Motivaction heeft ervaren en gecertificeerde professionals in dienst op het gebied van softwareontwikkeling en -beheer. Het hoge niveau van IT-expertise helpt Motivaction om IT-producten voor klanten te bouwen die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen gesteld door de IT-industrie. Wij ontwikkelen IT-producten die voldoen aan de volgende eigenschappen:

 

  • Hoog softwareprestatieniveau
  • Nieuwe mogelijkheden biedend door het gebruik van de meest recente technieken
  • Verhoogde stabiliteit en systeem uptime
  • Flexibiliteit en continue systeemverbetering
  • Kortere ontwikkeltijd door het gebruik van moderne ontwikkelplatformen

IT-certificeringen helpen ons om onze expertise up to date te houden en tegelijktijd op de hoogte te blijven van alle best practices die zijn ontwikkeld door IT-industrie na jaren ervaring en research. Motivaction neemt dit heel serieus en beschikt onder andere over de volgende IT-certificeringen:

 

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)

MCSD is beoordeeld door Global-Knowledge als een van de top 3 wereldwijde IT-certificeringen. Motivaction heeft als een van de eersten de prestigieuze “Charter Member”-titel van deze MCSD-certificering behaald. Dit bewijst dat wij beschikken over diepgaande expertise op het gebied van softwareontwikkeling volgens de laatste Microsoft-technologieën.


Oracle Certified Professional (OCP)

Oracle is wereldwijd nummer 1 wat betreft database-systeem. Het is de primaire keuze van Fortune 500 voor middelgrote en grootschalige organisaties.  Oracle maakt van onze XS-software een krachtig marktonderzoeksplatform. De OCP-certificering is een keurmerk van expertise op het gebied van het Oracle-databasesysteem. Onze gespecialiseerde Oracle-vaardigheden helpen ons om hoog presterende en robuuste systemen te ontwikkelen voor onze klanten.


MOA-kwaliteitsstandaard Digital Analytics

Motivaction behoort tot de eerste zes onderzoeksbureaus die door het onafhankelijk toetsingsbureau KCC gecertificeerd zijn op basis van de MOA-kwaliteitsstandaard voor Digital Analytics. De MOA-kwaliteitsstandaard is zowel nationaal als internationaal het eerste document waarin werk- en kwaliteitsprocedures voor Digital Analytics en Big Data zijn omschreven. De in Nederland ontwikkelde kwaliteitsstandaard zal als uitgangspunt gaan dienen voor de internationale 'ISO standard for Digital Analytics & Digital Analysis'.


MarktOnderzoekAssociatie

Motivaction is actief lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). De MOA heeft als doel de kwaliteit van markt- en beleidsonderzoek zowel nationaal als internationaal te bevorderen, te ontwikkelen en te stimuleren. Deze vereniging is het aanspreekpunt voor iedereen die met markt- en beleidsonderzoek te maken heeft. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt- en beleidsonderzoek. De MOA streeft naar een ledenbestand van gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij onderzoeksbureaus. Momenteel telt de MOA circa 1250 leden. Pieter Paul Verheggen, algemeen directeur Motivaction, vervulde van 2001 tot mei 2014 de functie van MOA-voorzitter.
 

Motivaction houdt zich aan de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek, handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is ISO-27001 gecertificeerd. Motivaction maakt voor online onderzoek en dataopslag gebruik van eigen servers in het Evoswitch datacentrum te Haarlem. Dit datacentrum is ISO 27001 gecertificeerd.   

Facebook Twitter LinkedIn