Trends & ontwikkelingen

“De Motivaction mensen hebben los van het onderzoek ook kennis van de onderwerpen en de markten waarin de klant actief is en dat is echt onderscheidend.”  
Bas van Haastrecht, Strateeg This Is Why

Dé Nederlander bestaat niet. Onze samenleving is divers en bestaat uit verschillende groepen mensen met verschillende waardenoriëntaties, meningen en overtuigingen. Een diverse groep mensen in een snel veranderende maatschappij maakt het voor organisaties lastig in te schatten waar de kansen liggen. Inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan veranderingen in de markt is nodig om als organisatie tijdig in te kunnen spelen op de kansen en mogelijkheden binnen de branche.


Wat houdt trendonderzoek in?

Veel trendonderzoeken vinden plaats op basis van buikgevoel en deskresearch, en focussen op een voorhoede van trendsetters. Het trendonderzoek van Motivaction is gebaseerd op continue metingen van het mentaliteitsklimaat in de volle breedte van de Nederlandse samenleving. Deze unieke opzet biedt de mogelijkheid om in te zoomen op een grote diversiteit aan doelgroepen die voor organisaties van belang zijn: van grote mainstreamsegmenten tot de pioniers van verandering, van hoog- tot laagopgeleiden.

 

Waarom trendonderzoek?

Vanwege de snelle maatschappelijke ontwikkelingen en de steeds kritischer consumenten is het voor organisaties lastig om in te schatten waar hun kansen liggen. Er wordt van organisaties verwacht dat zij hun branche goed kennen en optimaal inspelen op trends en ontwikkelingen. Een betrouwbaar en grondig trendonderzoek kan ervoor zorgen dat jouw organisatie efficiënt kan inspelen op de kansen en mogelijkheden binnen de branche. 

 

Wat levert het je op?

  • Trends leveren inspiratie op.
  • Gericht inspelen op maatschappelijke trends.
  • Betrouwbaar inzicht in kansen en mogelijkheden voor jouw organisatie.
  • Analyseren van groeimogelijkheden.
  • Concurrenten een stapje voor zijn.
     

Meer informatie over:
 

 

 

Download de preview van het trendrapport 2017-2018

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn