Welke trends en ontwikkelingen spelen er binnen jouw branche?

Sinds 1998 onderzoekt Motivaction uitgebreid het mentaliteitsklimaat in Nederland. Met dit trendonderzoek peilen wij de waarden en oriëntaties van Nederlandse consumenten onder representatieve steekproeven van ruim 1.250 Nederlanders die aan huis worden bezocht. Hierdoor kun je effectief jouw corporate strategie afstemmen op de toekomstverwachtingen.  

 

Wat houdt trendonderzoek in?

Veel trendonderzoeken vinden plaats op basis van buikgevoel en deskresearch, en focussen op een voorhoede van trendsetters. Het trendonderzoek van Motivaction is gebaseerd op continue metingen van het mentaliteitsklimaat in de volle breedte van de Nederlandse samenleving. Deze unieke opzet biedt de mogelijkheid om in te zoomen op een grote diversiteit aan doelgroepen die voor organisaties van belang zijn: van grote mainstreamsegmenten tot de pioniers van verandering, van hoog- tot laagopgeleiden.

 

Waarom trendonderzoek?

Vanwege de snelle maatschappelijke ontwikkelingen en de steeds kritischer consumenten is het voor organisatie lastig om in te schatten waar hun kansen liggen. Er wordt van organisaties verwacht dat zij hun branche goed kennen en optimaal inspelen op trends en ontwikkelingen. Een betrouwbaar en grondig trendonderzoek kan ervoor zorgen dat jouw organisatie efficiënt kan inspelen op de kansen en mogelijkheden binnen de branche. 

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Het trendonderzoek wordt vanaf 1998 uitgevoerd: tot 2012 op jaarlijkse basis en sinds 2012 elke twee jaar. De metingen zijn representatief voor de Nederlandse populatie van 15 tot 80 jaar voor wat betreft opleiding, leeftijd, geslacht, regio en Mentality-segment. De metingen worden uitgevoerd door middel van een schriftelijke vragenlijst die door steekproeven van minimaal 1.250 respondenten thuis wordt ingevuld. 

 

Het Nederlandse sociale milieu in 8 trends:

 • Collectief ervaren
 • Traditionalisering
 • Soberheid
 • Global Village
 • Tolerantie
 • Prestatiesamenleving
 • Geweldsfascinatie
 • Behoefte aan hiërarchie

 

Wat levert het je op?

 • Trends leveren inspiratie op.
 • Informatie wordt eenvoudig geordend.
 • Gericht inspelen op maatschappelijke trends.
 • Betrouwbaar inzicht in kansen en mogelijkheden voor jouw organisatie.
 • Analyseren van groeimogelijkheden
 • Concurrenten een stapje voor zijn.

 

Download het trendrapport over de impact van digitalisering op leven, wonen, werken en ondernemen in 2030.

 

 
Deel dit bericht via:
FacebookTwitterLinkedin

Sitemap

Facebook
Twitter
LinkedIn