Toegankelijkheid

Skip to main content

80% wil openbare ruimtes nét zo schoon zien als eigen woning

31 oktober 2017

Het wensbeeld dat de Nederlandse straten net zo schoon zijn als onze eigen woning, wordt in grote getale (80%) door alle lagen van de bevolking gedeeld.


Dit blijkt uit de resultaten van een landelijk publieksonderzoek, uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van NederlandSchoon. Om het wensbeeld van een zwerfafvalvrije leefomgeving te bereiken heeft het merendeel van de Nederlanders aangegeven dat de volgende 3 maatregelen volgens hen het meest effectief zullen zijn: 1) 61% geeft aan dat kinderen al op school bewust moeten worden gemaakt van de problemen met zwerfafval, 2) 46% geeft het belang aan van een goede inrichting van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door de vormgeving en positionering van afvalbakken en 3) 46% van de Nederlanders wil strengere controles vanuit gemeentes op het veroorzaken van zwerfafval. Uit het publieksonderzoek blijkt echter ook dat sociale aspecten, zoals schaamte om anderen aan te spreken op hun gedrag (33%), een belangrijke barrière vormen om zwerfafval verder tegen te gaan. Jaarlijks ligt er zo’n 50 miljoen kilo aan afval op straat, hetgeen de Nederlandse belastingbetaler maar liefst 250 miljoen euro kost om op te ruimen.

 

De resultaten van dit publieksonderzoek worden nader toegelicht tijdens het landelijk zwerfafvalcongres ‘Het Rendement van Schoon’ dat op 20 november 2017 wordt georganiseerd door NederlandSchoon, Rijkswaterstaat en de NVRD, als partners verbonden in de Landelijke Aanpak Zwerfafval.

 

Schoon houdt schoon

Een reeds schone omgeving heeft een positief effect op het eigen gedrag en de eigen verantwoordelijkheid om het eigen afval op te rapen. Wanneer de omgeving schoon is, is 70% van de Nederlanders meer geneigd hun afval op te rapen als ze iets laten vallen en 45% meer geneigd zwerfafval van anderen op te rapen en weg te gooien. Als de omgeving echter al vervuild is (en er zichtbaar zwerfafval op straat zwerft) is 18% van de Nederlanders minder geneigd om hun afval op te rapen als ze iets laten vallen en 42% minder geneigd om zwerfafval van anderen op te rapen en alsnog weg te gooien.

 

“Schoon houdt schoon. Dit toont aan hoe belangrijk het is om een zwerfafvalvrije omgeving na te streven en te gaan voor een zwerfafvalvrij Nederland in 2025”, aldus Helene van Zutphen, directeur NederlandSchoon. “Dat is wat we beogen: een land dat door inwoners als schoon wordt beleefd, waar geen zwerfafval achterlaten de sociale norm is, en iedereen - burgers, bedrijven, gemeenten, maatschappelijke organisaties en gebiedsbeheerders - het normaal vindt om een bijdrage te leveren. En één van de belangrijkste redenen om onze straten schoon te houden, maar wat veel mensen misschien nog niet weten: hoe schoner openbare ruimtes, hoe veiliger en prettiger we er ons voelen.

 

De resultaten van dit publieksonderzoek laten zien dat om dit te realiseren, een gedragsverandering essentieel is. 61% van de Nederlanders vindt dan ook dat reeds op school moet worden gestart om kinderen bewust te maken van de problemen met zwerfafval. Gelukkig is er al veel aandacht voor zaken als de ‘plastic soup’, echter, dit is een onderdeel van de veel grotere zwerfafvalproblematiek”, aldus Van Zutphen.

 

Over het onderzoek van Motivaction

De genoemde onderzoeksresultaten zijn op basis van een tweetal onderzoeken, uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van NederlandSchoon.

  • Het publieksonderzoek “Schoon is de Norm” is door middel van een enquête uitgevoerd onder 1.055 Nederlanders in de periode 22 – 25 augustus 2017
  • De Maandelijkse Monitor Zwerfafval is uitgevoerd onder 2.334 Nederlanders in de periode februari t/m augustus 2017

 

Download het volledige onderzoeksrapport 'Schoon is de norm'.

 

Bron: NederlandSchoon, 30.10.2017

 


Vragen?
Marcel Voorn

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Kwart medewerkers keert werkgever binnen een jaar de rug toe

Ester Koot
12 oktober 2023

Doe mee aan het Mediabereiksonderzoek biculturele Nederlanders 2024

Lex van Meurs
28 maart 2024

Gaan we weer langer douchen als de gasprijzen dalen?

Cecilia Keuchenius
14 februari 2023

Persuasion tactics - effectief communiceren is een kunst

Sander Kluiters
08 februari 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency