Toegankelijkheid

Skip to main content

Rechts Nederland in meerderheid voor meer duurzame energie

22 juni 2017

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie.

 

Dit blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Natuur & Milieu, uitgevoerd door Motivaction. Momenteel wekt Nederland slechts 6% duurzame energie op, 94% is fossiel.

 

Natuur & Milieu onderzocht hoe Nederland denkt over klimaatverandering en duurzame energie, specifiek windenergie. Uitgesplitst naar de partijvoorkeur op 15 maart jl. Ook is gevraagd hoe men denkt over de rol van het (nieuwe) kabinet hierin.

 

CDA voor duurzaam
De CDA-achterban lijkt duurzamer dan haar partijvoorman. 58% van de CDA-stemmers maakt zich zorgen om klimaatverandering. Meer dan de helft (54%) van de CDA-ers vindt dat de Nederlandse overheid te traag is in het nemen van maatregelen voor meer duurzame energie. Ook vindt een meerderheid dat het nieuwe kabinet meer maatregelen moet nemen om windenergie, op land of op zee, in Nederland te stimuleren dan het huidige kabinet deed.

 

Onderhandelaars, maak vaart
‘Opvallend hoge percentages vóór duurzame energie ook bij het CDA. Het CDA kan dus punten scoren bij haar achterban door groene maatregelen in de formatie af te dwingen. Dit geldt ook voor de andere partijen, hun achterbannen zijn klaar voor een groener Nederland,’ aldus Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. bij Natuur & Milieu.

 

PVV
Ook bij de PVV klinkt de roep om meer groene maatregelen. Bijna de helft (46%) van de PVV-stemmers maakt zich zorgen om klimaatverandering en vrijwel eenzelfde percentage vindt de Nederlandse overheid te traag in het nemen van maatregelen voor duurzame energie. 65% vindt dat we meer gebruik moeten maken van duurzame energie. 36% vindt dat de overheid te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan.

Kiezer wil groen

‘Het is evident: van links tot rechts klinkt de roep om groene maatregelen. Voor partijen die niets met duurzame energie doen, voorspellen we bij de volgende verkiezingen een vrije val,’ stelt Van Hooijdonk. ‘Die schamele 6% duurzame energie in Nederland moet snel omhoog want dit lage percentage is niet meer te verkopen aan zowel de linkse als rechtse kiezers. Welke samenstelling er ook komt, Nederland is klaar voor een groen kabinet.’

 

Meerderheid voor wind
Zon- (84%) en windenergie (79%) op land, maar vooral op zee wijzen de respondenten als dé energiebronnen aan waar Nederland in de toekomst gebruik van moet maken. Kolen is met 2% het minst populair. Bij de onderhandelende partijen kiezen de achterbannen met een grote meerderheid voor windenergie als energiebron voor de toekomst: CDA (81%), VVD (73%), D66 (85%) en CU (90%).

 

Over het onderzoek
Natuur & Milieu liet Motivaction onderzoeken wat Nederland vindt van klimaatverandering en duurzame energie. Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.282 Nederlanders tussen 18 en 75 jaar uit het StemPunt-panel van Motivaction. De resultaten voor de totale bevolking zijn gebaseerd op een steekproef van 822 Nederlanders en zijn representatief voor opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en stemgedrag Tweede Kamerverkiezingen 2017. Aanvullend zijn 460 stemmers bevraagd van een aantal, vooral kleinere partijen zodat per kiezersgroep tenminste 107 stemmers zijn verkregen. Motivaction is een onafhankelijk onderzoeksbureau, lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

 

Download hier het rapport. 

 


Vragen?
Bram van der Lelij

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Sparkey als de onderzoekende kracht achter de HR Benchmark van Visma Raet

Ester Koot
20 februari 2024

De invloed van corona op werkend Nederland

Ester Koot
20 januari 2021

Kusje erop: de waarheid achter vele gezondheidsmythes

Kevin Hengstz
23 december 2020

Hoe hun ondernemersstijl de overlevingskans van mkb’ers na de coronacrisis vergroot

Rob Doornbos
15 juni 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency