Toegankelijkheid

Skip to main content

Veel Nederlanders willen natuurvriendelijker landbouw om vogels te redden

13 april 2017

Een meerderheid (59%) van de Nederlanders die Motivaction in een onderzoek ondervroeg vindt dat de landbouw natuurvriendelijker moet worden om de vogels van het boerenland te redden. Van de ondervraagden geeft 66% aan dat het nieuwe kabinet vooral boeren moet belonen die de natuur op hun land beschermen. Motivaction voerde een publieksonderzoek uit in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming vindt dat de transitie van de huidige landbouwpraktijk naar natuurvriendelijke landbouw prominent onderdeel van het nieuwe regeerakkoord moet zijn.

 

Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de ondervraagden zich zorgen maakt over natuur en landschap in het Nederlandse boerenland. Slechts 16% geeft aan zich daar nooit zorgen over te maken. Een ruime meerderheid vindt dat de landbouw natuurvriendelijker moet worden om de vogels van het boerenland te redden.

Boeren belonen voor natuurprestaties

Van de respondenten geeft 66% aan dat het nieuwe kabinet vooral boeren moet belonen die de natuur op hun land beschermen. Vogelbescherming vindt dat uit de cijfers blijkt dat er brede steun in de maatschappij is voor een transitie in de landbouw. Een verandering van een landbouw die hoofdzakelijk gericht is op productie, naar een landbouw waarbij veel meer rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Deze verandering in de landbouw zou in de ogen van de organisatie een belangrijk onderdeel moeten vormen van het nieuwe regeringsbeleid, anders zullen vogels als de grutto uit Nederland verdwijnen. 

 

Bron: AgriHolland, 7.4.2017


Vragen?
André Kamphuis

Email 
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 66


Gerelateerde artikelen

Van onderzoeker naar musicalster? In gesprek met collega Marc

Damiano Pieters
24 juni 2022

Emerce100: de beste bedrijven in e-business 2022

Jeroen Senster
29 april 2021

Nieuw pensioenakkoord: begrijpt iedereen wat er staat?

Rebecca van der Grient
30 november 2020

Wel of niet een corona-app?

Gerard van der Werf
20 mei 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency