Toegankelijkheid

Skip to main content

De filterbubbel van de moderne nieuwsconsument

27 december 2018

In oktober 2018 deed Motivaction in opdracht van Blendle onderzoek naar de wensen van de moderne nieuwsconsument. Daarbij hebben we tienduizenden Nederlanders (incl. Blendle Premium gebruikers) uit alle hoeken van de samenleving benaderd om inzicht te geven in hun nieuwsbehoeften en -consumptie. Daarbij hebben we ook de inzichten uit het Mentality onderzoeksprogramma gebruikt om te achterhalen in hoeverre er verschillende typen nieuwsconsumenten zijn.

 

Alexander Klöpping (Blendle) over het onderzoek en Mentality

In hun Podcast over Media behandelen Alexander Klöpping (Blendle) en Ernst-Jan Pfauth (De Correspondent) het onderzoek dat Motivaction voor Blendle uitvoerde naar de moderne nieuwsconsument. Je kunt de podcast hier beluisteren, het item over Motivaction begint rond minuut 26:00 en duurt ongeveer tien minuten.3 insights uit het onderzoek

In het onderzoek hebben we de nieuwswensen en -behoeften van consumenten in verschillende stadia in kaart gebracht. Naast de uitgebreide analyses die specifiek voor Blendle zijn gemaakt, delen we graag deze 3 insights:  

1. Dé moderne nieuwsconsument bestaat niet
Dé Nederlander en dé Nederlandse identiteit bestaan niet en zo bestaat ook dé moderne nieuwsconsument niet. Open deur? Zeker! Maar hoe verschillen de wensen en behoeften van de verschillende nieuwsconsumenten dan? Wij analyseerden de onderzoeksresultaten voor Blendle en kwamen tot de conclusie dat er groepen nieuwsconsumenten zijn die in hun eigen filterbubbel leven; waarbij de duiding van het nieuws aansluit bij de eigen opvattingen.

2. Blendle Premium user zeer specifiek eenduidig profiel
Een ander belangrijk resultaat uit het onderzoek is dat de huidige gebruikers van Blendle Premium een zeer homogene groep vormen wanneer het gaat om nieuwswensen en -behoeften. Dit komt overeen met de gedeelde onderliggende normen en waarden die de groep gebruikers heeft.

(klik op de afbeelding voor een grotere versie)

3. Sterke behoefte aan content van buiten de eigen filterbubbel
Tot slot is opvallend dat, anders dan andere groepen nieuwsconsumenten, de Blendle Premium gebruikers zich bewust zijn van de filterbubbel waarin zij leven, en aangeven behoefte te hebben aan nieuws en duiding van buiten de bestaande bubbel.  

 

Ruwe onderzoeksdata

In het persbericht voorafgaand aan het onderzoek beloofde Alexander Klöpping alle ruwe onderzoeksresultaten (geanonimiseerd) openbaar te maken.

“Ervoor zorgen dat onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek blijft bestaan is niet alleen het doel van Blendle — het is het doel van de hele branche. Daarom willen we graag dat iedereen die journalistiek een warm hart toedraagt kan profiteren van de onderzoeksresultaten. Van uitgevers tot journalisten. Daarom zullen we alle resultaten openbaar maken.”

Download de vragen en ruwe onderzoeksresultaten


Vragen?
Kevin Hengst

Email 
Functie Senior Strategy Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 25


Gerelateerde artikelen

'Mij nie appen!', is de dringende boodschap voor afzenders

Bram van der Lelij
27 september 2022

Steeds meer Nederlanders ruilen werkgever liefst morgen nog in

Ester Koot
27 maart 2018

30% van de Nederlandse organisaties heeft geen leerbeleid

Ester Koot
09 december 2020

Hoe gaan Nederlanders met hun financiën om? Jorn Lingsma en Lisa Jager bij New Business Radio

Jorn Lingsma
18 december 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency