Motivaction draagt bij aan bundel Verpleeghuiszorg 2025

In de bundel Verpleeghuiszorg 2025 is door Motivaction en andere experts een nieuw perspectief geschetst op de verpleeghuiszorg. 


Motivaction geeft in zijn bijdrage inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar verpleeghuizen voor staan. Het essay ‘Breek het verpleeghuis open, want leven is meer dan zorg alleen’ is 29 augustus 2016 verschenen in de bundel Verpleeghuiszorg 2025 van het ministerie van VWS. De bundel is onderdeel van het programma ‘Waardigheid en trots’ van het ministerie van VWS. 

Lees de bundel op: verpleeghuiszorg2025.nl of kijk voor meer informatie op: waardigheidentrots.nl 

Facebook Twitter LinkedIn