Nederlanders positiever over hun portemonnee

Ruim de helft komt makkelijk rond en minder mensen stonden afgelopen jaar rood, blijkt uit onderzoek van Motivaction.

 

Sinds 2013 is de financiële situatie van Nederlanders over het algemeen beter geworden. Dat staat in onderzoek van Motivaction, gehouden in opdracht van online platform Wijzer in geldzaken. Ruim de helft van de mensen (53 procent) komt (zeer) makkelijk rond, tegenover 47 procent in 2015 en 41 procent in 2013.

 

Meer dan de helft van de Nederlanders (57 procent) bestempelt de eigen financiële situatie als goed tot zeer goed. Ruim duizend consumenten van 18 tot en met 80 jaar deden aan het onderzoek mee. Volgens Motivaction zijn de uitkomsten representatief voor alle Nederlanders. Wijzer in geldzaken ziet dat voor het eerst sinds 2013 bij meer Nederlanders hun financiële situatie is verbeterd dan verslechterd.

 

Rood staan

Ongeveer de helft van de Nederlanders houdt de persoonlijke financiële huishouding altijd nauwlettend in de gaten, blijkt uit het onderzoek. In vergelijking met 2015 betalen Nederlanders hun rekeningen iets vaker op tijd (77 procent). Bijna driekwart heeft in het afgelopen jaar geen enkele keer een betalingsherinnering gekregen. In de afgelopen twaalf maanden heeft 67 procent geen enkele keer rood gestaan; in 2013 ging dit nog om 52 procent van de ondervraagden.

 

Ongeveer eenderde van de Nederlanders denkt dat de eigen financiële situatie het komende jaar zal verbeteren; ongeveer een tiende verwacht verslechtering. Ruim de helft van de ondervraagden zegt zeker zes maanden in het eigen levensonderhoud te kunnen blijven voorzien als de belangrijkste inkomsten zouden wegvallen.

 

Bron: NRC, 28.09.2017

Facebook Twitter LinkedIn