Whitepaper Sociaal gewenst gedrag door bewuste en onbewuste beïnvloeding

Whitepaper Motivaction ‘Sociaal gewenst gedrag door bewuste en onbewuste beïnvloeding’

Een gedifferentieerde aanpak zorgt voor effectieve veranderingen. Mensen verschillen fors qua gedrag, motieven en mogelijkheden. Wat zijn de invloeden, de keuzeprocessen en de verschillende mogelijkheden voor gedragsverandering? Vanuit onze onderzoekservaring met bewuste en onbewuste gedragsbeïnvloeding analyseren we de voorwaarden voor een optimale verbinding met de doelgroep. Dit biedt diepgang en praktische handvatten voor beleidsmakers bij overheden, ngo’s én voor bedrijven die sociaal gewenst gedrag bewust en onbewust willen bevorderen. 

Ontdek de tien invloeden om mensen tot gewenst gedrag te bewegen. Deze zijn verdeeld over vier invloedniveaus: rationele overwegingen, emotionele oordelen, onbewust-automatisch gedrag en de rol van de omgeving. Kom met behulp van ons praktische stappenplan en model tot concrete actiepunten voor een effectieve strategie.

 

 

Wij attenderen u erop dat wanneer u een document downloadt, u namens de auteur kunt worden benaderd. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen.

Download de whitepaper 'Sociaal gewenst gedrag'

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn