Toegankelijkheid

Skip to main content

“22% van de Nederlanders maakt zich zorgen om cyberdreigingen”

31 mei 2017

In de afgelopen tien jaar maken Nederlanders zich vooral zorgen over de economische crisis en over terrorisme en vluchtelingen. Op dit moment maken Nederlanders zich vooral zorgen over terrorisme (67%) en over spanningen tussen bevolkingsgroepen (47%). 22% van de Nederlanders maakt zich zorgen om cyberdreigingen. Veel Nederlanders zijn bekend met maatregelen tegen terrorisme, zoals de inzet van extra politie en marechaussee en met maatregelen om uitreizen tegen te gaan. Ook is er veel begrip voor veiligheidsmaatregelen die eventueel de privacy van mensen kan raken. Dit blijkt uit de rapportage “10 jaar Risico- en Crisisbarometer” en uit de Risico- en Crisisbarometer (RCB), uitgevoerd in april 2017.

 

10 jaar Risico- en Crisisbarometer
Van 2009 tot 2014 domineert de angst voor een economische crisis. Sinds 2014 maken mensen zich de meeste zorgen over terrorisme en vluchtelingen. Naar aanleiding van rampen en crises in binnen- en buitenland maken Nederlanders zich slechts korte tijd meer zorgen. Ook is er een verwevenheid tussen bepaalde rampen en crises, zoals terrorisme, een internationale crises en de angst voor ordeverstoringen in Nederland.

 

Van alle rampen en crises hangt alleen de toegenomen zorg voor terrorisme samen met een toegenomen gevoel van onveiligheid in Nederland. Echter zonder dat mensen daardoor vaker locaties vermijden, zoals het openbaar vervoer, vliegvelden en drukke evenementen.

 

Risico- en Crisisbarometer voorjaar 2017
Op dit moment maken Nederlanders zich de meeste zorgen over terrorisme (67%), spanningen tussen bevolkingsgroepen (47%), extremisme (39%) en cyberdreigingen (22%). Vier op de tien Nederlanders zien terrorisme als bedreiging voor hun eigen veiligheid. Van de maatregelen die de overheid tegen terrorisme neemt, zijn met name de inzet van extra politie en marechaussee (73%) en maatregelen om uitreizen tegen te gaan (63%) het meest bekend. 72% van de Nederlanders heeft er begrip voor dat veiligheidsmaatregelen een effect kunnen hebben op de privacy van mensen.

Nederlanders hebben zich nauwelijks voorbereid op rampen en crises. Uitzonderingen hierop zijn cyberdreigingen, 58% van de Nederlanders heeft een back-up van hun computerbestanden, en financieel-economische bedreigingen, mensen geven aan meer spaargeld op te bouwen.

 

Over de Risico- en Crisisbarometer
De RCB is de halfjaarlijkse meting onder Nederlanders over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid tijdens rampen en crises. De RCB wordt tweemaal per jaar in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uitgevoerd. Daarnaast kan de RCB bij (dreigende) crisis op acute basis worden uitgevoerd.

 

De rapportage “10 jaar Risico- en Crisisbarometer” is uitgevoerd door onderzoeksbureau SAMR. De basismeting is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in april 2017 onder 817 respondenten. Vanwege een aangepaste onderzoeksopzet is in deze eerste meting geen vergelijking gemaakt met eerdere onderzoeksresultaten.

 

Bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 31.5.2017

 


Vragen?
Eric-Jan Klöne

Email e.klone@motivaction.nl
Functie Researchmanager
Telefoon +31 (0)20 589 82 43


Gerelateerde artikelen

Seniorenorganisaties pleiten voor Breed Nationaal Pensioenakkoord

Rob Doornbos
21 november 2018

Nederland staat open voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

André Kamphuis
03 maart 2022

Regionale omroep de belangrijkste nieuwsbron voor 40% van het publiek

Jeroen Senster
25 mei 2020

Kwart van de millennials vindt betrokkenheid van leidinggevende belangrijker sinds nieuwe werken

Ester Koot
09 november 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency