Toegankelijkheid

Skip to main content

“22% van de Nederlanders maakt zich zorgen om cyberdreigingen”

31 mei 2017

In de afgelopen tien jaar maken Nederlanders zich vooral zorgen over de economische crisis en over terrorisme en vluchtelingen. Op dit moment maken Nederlanders zich vooral zorgen over terrorisme (67%) en over spanningen tussen bevolkingsgroepen (47%). 22% van de Nederlanders maakt zich zorgen om cyberdreigingen. Veel Nederlanders zijn bekend met maatregelen tegen terrorisme, zoals de inzet van extra politie en marechaussee en met maatregelen om uitreizen tegen te gaan. Ook is er veel begrip voor veiligheidsmaatregelen die eventueel de privacy van mensen kan raken. Dit blijkt uit de rapportage “10 jaar Risico- en Crisisbarometer” en uit de Risico- en Crisisbarometer (RCB), uitgevoerd in april 2017.

 

10 jaar Risico- en Crisisbarometer
Van 2009 tot 2014 domineert de angst voor een economische crisis. Sinds 2014 maken mensen zich de meeste zorgen over terrorisme en vluchtelingen. Naar aanleiding van rampen en crises in binnen- en buitenland maken Nederlanders zich slechts korte tijd meer zorgen. Ook is er een verwevenheid tussen bepaalde rampen en crises, zoals terrorisme, een internationale crises en de angst voor ordeverstoringen in Nederland.

 

Van alle rampen en crises hangt alleen de toegenomen zorg voor terrorisme samen met een toegenomen gevoel van onveiligheid in Nederland. Echter zonder dat mensen daardoor vaker locaties vermijden, zoals het openbaar vervoer, vliegvelden en drukke evenementen.

 

Risico- en Crisisbarometer voorjaar 2017
Op dit moment maken Nederlanders zich de meeste zorgen over terrorisme (67%), spanningen tussen bevolkingsgroepen (47%), extremisme (39%) en cyberdreigingen (22%). Vier op de tien Nederlanders zien terrorisme als bedreiging voor hun eigen veiligheid. Van de maatregelen die de overheid tegen terrorisme neemt, zijn met name de inzet van extra politie en marechaussee (73%) en maatregelen om uitreizen tegen te gaan (63%) het meest bekend. 72% van de Nederlanders heeft er begrip voor dat veiligheidsmaatregelen een effect kunnen hebben op de privacy van mensen.

Nederlanders hebben zich nauwelijks voorbereid op rampen en crises. Uitzonderingen hierop zijn cyberdreigingen, 58% van de Nederlanders heeft een back-up van hun computerbestanden, en financieel-economische bedreigingen, mensen geven aan meer spaargeld op te bouwen.

 

Over de Risico- en Crisisbarometer
De RCB is de halfjaarlijkse meting onder Nederlanders over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid tijdens rampen en crises. De RCB wordt tweemaal per jaar in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid uitgevoerd. Daarnaast kan de RCB bij (dreigende) crisis op acute basis worden uitgevoerd.

 

De rapportage “10 jaar Risico- en Crisisbarometer” is uitgevoerd door onderzoeksbureau SAMR. De basismeting is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction in april 2017 onder 817 respondenten. Vanwege een aangepaste onderzoeksopzet is in deze eerste meting geen vergelijking gemaakt met eerdere onderzoeksresultaten.

 

Bron: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, 31.5.2017

 


Vragen?
Femke Konings

Email f.konings@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Bureaucratie frustreert jonge ambtenaar

Marco Sodderland
31 oktober 2019

Voedingsgewoontes 2020: stagnerend aantal vegetariërs en veganisten

Ruurd Hielkema
26 oktober 2020

Highlights 2021

Pieter Paul Verheggen
16 december 2021

Nederlandse winkeliers laten kansen nog steeds onbenut bij koopgekte Suikerfeest

Bob Schenk
03 juni 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved