Toegankelijkheid

Skip to main content

‘Politiemensen ervaren weinig invloed op hun werk’

22 juni 2017

Sinds de invoering van de Nationale Politie ervaren politiemensen minder invloed op hun dagelijkse werk. Dat concludeert onderzoeksbureau Motivaction op basis van gesprekken met ACP-leden en de uitkomsten van een digitale enquête. Het onderzoek van Motivaction is onderdeel van een verkenning van de ACP naar een andere invulling van medezeggenschap bij de politie.

 

Hoe kunnen politiemensen zelf zoveel mogelijk invloed hebben op hun eigen werk(omgeving)? Die vraag werd binnen de ACP opgeworpen met het oog op de toekomst. Daarbij ligt de nadruk op werken aan een gezond politievak en de mensen die vol overgave dat werk doen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Het gebeurt steeds vaker dat collega’s bij ons aankloppen, omdat zij op het werk het gevoel hebben tegen een muur aan te lopen en niet gehoord worden. Terwijl het zo belangrijk is dat collega’s zelf maximaal invloed hebben op hun eigen werk. Zij weten zelf als geen ander wat er nodig is om hun werk goed en veilig te kunnen doen. Wij zijn ervan overtuigd dat het werk effectiever en aantrekkelijker wordt als collega’s meer persoonlijke vrijheid krijgen in hun werk. Zelf actief meedenken over de voorwaarden die nodig zijn om resultaten te boeken, is een logisch vervolg. Dat kan op verschillende manieren. Het ‘outsourcen’ van invloed naar de ondernemingsraad is een voorbeeld, maar er zijn meerdere mogelijkheden die dichter bij de direct betrokken collega’s staan.”

 

Cultuurverandering noodzakelijk

Daarom is de ACP gestart met het verkennen van andere vormen van medezeggenschap bij de politie. De ACP sprak onder anderen met collega’s in de eenheden en met kader- en OR-leden tijdens enkele bijeenkomsten. Een meerderheid spreekt zich uit voor verandering, maar geeft ook aan dat een cultuurverandering en veilige werkomgeving cruciaal zijn. Iets wat nu niet altijd zo ervaren wordt bij de politie.

 

Daarnaast voerde bureau Motivaction in opdracht van de ACP een onafhankelijk onderzoek uit onder ACP-leden. Dat onderzoek bestond uit twee groepsgesprekken en een digitale vragenlijst waar ruim 1.000 leden aan deelnamen. Het doel was antwoord krijgen op vragen als: Welke problemen ervaren politiemensen in hun dagelijkse werk en wat doen zij zelf om dit op te lossen? Welke wensen en behoeften hebben politiemensen ten aanzien van medezeggenschap en van de ACP? En hoe kijken zij aan tegen een andere invulling van medezeggenschap?

Huidige kanalen schieten tekort

Uit het onderzoek van Motivaction blijkt dat politiemensen die problemen ervaren meestal eerst bij de direct leidinggevende aankloppen. Maar over de manier waarop de leidinggevende vervolgens met hun probleem omgaat, is een meerderheid van de leden die deelnamen aan het onderzoek niet te spreken. Volgens hen blijft een oplossing vaak uit of wordt een probleem lange tijd opzij geschoven. Daar is veel frustratie over. Daarnaast zijn veel leden die de gang naar de ondernemingsraad hebben gemaakt uiteindelijk teleurgesteld over het resultaat.

 

‘De huidige kanalen om werkproblemen aan te kaarten, een gesprek met een leidinggevende of een probleem aan de OR voorleggen bijvoorbeeld, schieten op dit moment vaak tekort’, zo luidt de conclusie van Motivaction. Leden die deelnamen aan het onderzoek en in het verleden contact hebben gezocht met de ACP, geven aan goede ervaringen te hebben met hoe de ACP en haar kaderleden omgaan met aangekaarte problemen. Het onderzoeksbureau stelt op basis van het onderzoek dat er een voedingsbodem is voor nieuwe vormen van inspraak en heeft daarvoor enkele aanbevelingen gedaan aan de ACP. Daar gaat de ACP mee aan de slag.

 

OR-verkiezingen en toekomst medezeggenschap

Een vraag die ook voorlag in de discussie over medezeggenschap, is of de ACP al dan niet deelneemt aan de OR-verkiezingen bij de politie eind dit jaar. Leden op de Algemene Vergadering van 7 juni stemden voor deelname aan de verkiezingen. De ACP-eenheidsbesturen pakken dat op. Daarnaast bekijkt de ACP de mogelijkheden voor een nieuwe koers van medezeggenschap, waarbij een gezonde en veilige werkomgeving voor politiemensen centraal staat. Behalve de ACP denken ook de andere bonden na over de toekomst van medezeggenschap en wat daarin mogelijk moet veranderen. Verder wordt daar binnen de politie zelf onderzoek naar gedaan. Daarover is vooralsnog niets bekend. Gerrit van de Kamp: “Medezeggenschap is, ongeacht welke vorm, cruciaal voor een gezonde politieorganisatie. Meer invloed vanuit politiemensen zelf op hun dagelijkse werk en werkomstandigheden juicht iedereen toe. Wij gaan door met activiteiten om collega’s daarin samen met onze leden nu en in de toekomst te ondersteunen.”

 

Bron: ACP, 20.6.2017


Vragen?
Eric-Jan Klöne

Email
Functie Senior
Telefoon +31 (0)20 589 82 43


Gerelateerde artikelen

Kerst in tijden van corona

Ruurd Hielkema
28 december 2020

Aantal fte groeit minder hard dan de omzet in mkb

Kevin Hengstz
04 april 2018

Ruime meerderheid jongeren bezorgd over klimaat en leefomgeving

Gerard van der Werf
09 december 2021

Online HR-selectietool Match.Box selecteert puur op softskills 

Sanne Audenaert
21 maart 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency