Toegankelijkheid

Skip to main content

Bijna 1 op de 5 woningen van senioren wordt ongeschikt geacht om te blijven wonen

13 juli 2017

 

Donderdag 6 juli organiseerde Active Ageing het Symposium ‘Lokale seniorenbehoefte in beeld’. Op dit symposium presenteerde onderzoekbureau Motivaction de eerste uitkomsten van het grootschalige benchmark onderzoek naar de woonbeleving van ouderen in Nederland. Dit onderzoek onder ruim 2.500 senioren van 55 jaar en ouder laat zien dat bijna 20% van de ondervraagde senioren de huidige woonsituatie ongeschikt acht om te blijven wonen als men ouder wordt. Daarbij komt dat nog eens een derde van de senioren zich zorgen maakt over de (geschiktheid van de) woonsituatie.

 

 
 

 

Uit nadere analyse van de cijfers blijkt dat het niet de inrichting van de woning is die het wonen op oudere leeftijd (met minder validiteit) onmogelijk maakt; 46% van de ondervraagde senioren geeft aan dat men met aanpassingen aan bijvoorbeeld trap, bad- en/of slaapkamer de woning zelf wel geschikt kan maken.


De factoren die ouderen aanzetten tot verhuizen hebben te maken met de sfeer en infrastructuur van de buurt en wijk waar men woont: slechte bereikbaarheid van voorzieningen, gebrekkig openbaar vervoer en het ontbreken van een veilig gevoel (bijv. door niet werkende straatverlichting) zijn aspecten waardoor senioren hun directe leefomgeving negatief beoordelen en minder geschikt achten om te blijven wonen.

 

Pieter Paul Verheggen, directeur van Motivaction en verantwoordelijk voor het onderzoek: ”Tegen de verwachting in is het niet de inrichting van het huis zelf, maar de beleving van de directe leefomgeving in de buurt en de wijk die ouderen doet overwegen om te gaan verhuizen. Hier hebben vooral lokale bestuurders grote invloed op.


Jacques Allegro, voormalig buitengewoon hoogleraar arbeid & organisatiepsychologie en een initiatiefnemer van de stadsdorpen in Amsterdam, onderstreepte in zijn toespraak het belang van een positieve woonbeleving in de wijk als een van de belangrijkste succesfactoren voor de stadsdorpen.


Die invloed van het lokale bestuur op de woonbeleving van ouderen blijkt ook uit het feit dat veel ouderen aangeven onvoldoende te weten over de mogelijkheden die de gemeente biedt voor zorg aan huis, activiteiten die voor senioren worden georganiseerd en de maatschappelijke hulp voor senioren (bijv. Wmo-voorzieningen). Dit ervaren gebrek aan informatie draagt verder in hoge mate bij aan de ongeschiktheid van de woonomgeving op latere leeftijd.


Het onderzoek laat verder zien dat er grote regionale en lokale verschillen zijn: zo scoren buurten, wijken en gemeentes in noordelijke provincies Friesland en Drenthe significant hoog hoger op aspecten van een veilige en schone leefomgeving. Daarentegen scoren buurten, wijken en gemeentes in de provincies Noord-Brabant en Zeeland juist significant lager op aspecten die te maken hebben met de beschikbaarheid van het openbaar vervoer en de communicatievoorziening door de gemeentes.

 

Over het onderzoek

Motivaction heeft het onderzoek gedaan onderzoek in samenwerking met Active Ageing en AgeWise. In totaal zijn 2.539 senioren van 55 jaar en ouder online ondervraagd in de maand juni 2017. De steekproef en resultaten zijn representatief voor heel Nederland op de aspecten regio, geslacht, opleiding en Mentality-milieu. Gemeentes die willen weten hoe het gesteld is met de woonbeleving in hun eigen omgeving (wijk, buurt) kunnen hun score door middel van lokaal onderzoek laten vergelijken met de uitkomsten van het benchmark onderzoek.
 

 


Vragen?
Pieter Paul Verheggen

Email
Functie Algemeen Directeur
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Marcel Voorn

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Nederland ergert zich steeds vaker aan aso tijdens uitstapje

Natascha Schippers
30 juli 2018

De eerste haarscheurtjes in brede welvaart worden zichtbaar

Rob Doornbos
30 juli 2020

Hoe gaan Nederlanders om met de energietransitie?

Gerard van der Werf
09 september 2019
klant- en merkbeleving verdient huwelijk

Klant- en merkbeleving verdienen een goed huwelijk

Jeroen Senster
15 juli 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency