Toegankelijkheid

“Gezocht: Manager Medewerker Engagement”

19 juni 2017

Engagement heeft een eigenaar nodig

Directieleden schatten het belang dat wordt gehecht aan medewerker-engagement gemiddeld hoog in. Meer dan de helft van de medewerkers in Nederland is trots op hun werkgever en vindt een positieve werkomgeving belangrijk. Tegelijkertijd zegt meer van de helft dat de organisatie nog onvoldoende beleid heeft gemaakt rondom engagement. Wie dit oppakt binnen een organisatie en hoe is vaak niet duidelijk. Dit melden HR-Communicatie.nl en Motivaction in hun publicatie ‘Aan de slag met Medewerker-Engagement’.

 

Medewerker-engagement, het is een abstract maar veelbesproken begrip. Het wordt van groot belang geacht voor het succes van een organisatie. Dit blijkt uit een in maart 2017 gehouden brainstormsessie en vervolgens uit een in april 2017 uitgevoerd onderzoek. Meer dan 1000 professionals deelden hun inzichten: directieleden, HR-managers, communicatiemanagers en medewerkers met andere functies. Het onderzoek brengt in beeld hoe medewerker-engagement wordt ervaren bij de Nederlandse medewerkers en organisaties. Dit zijn de drie belangrijkste conclusies:


1. Ongrijpbaar maar wel belangrijk
Dat er aandacht moet zijn voor engagement binnen organisaties, daarover is men het grotendeels eens: 86% vindt aandacht voor medewerker-engagement belangrijk en 68% zegt dat hun organisatie medewerker-engagement belangrijk vindt. Werknemers hebben het gevoel dat de organisatie medewerker-engagement minder belangrijk vindt dan zijzelf. De meeste impact op medewerker-engagement heeft het bieden van een positieve werkomgeving (60%), direct gevolgd door zinvol werk (59%).

 

2. Concrete tools ontbreken
Meer dan de helft van de medewerkers in Nederland is trots op hun werkgever. Toch is hier nog een wereld te winnen want 34% van de ondervraagden ‘weet niet’ of hun medewerkers wel of niet trots zijn. Bijna de helft zegt dat de organisatie nog onvoldoende beleid heeft gemaakt rondom engagement. En 1 op de 3 medewerkers mist concrete tools om medewerker-engagement goed op de kaart te gaan zetten.

 

3. Engagement heeft een eigenaar nodig
Hoewel de directie volgens de verschillende functiegroepen de meeste invloed heeft op medewerker-engagement voelt iedereen zich er verantwoordelijk voor. Het is nog onduidelijk welke afdeling acties voor medewerker-engagement moet initiëren. Wel wordt duidelijk dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de directie kan liggen.

 

Bij onderwerpen als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zien we dat het goed werkt om eigenaren toe te wijzen die deze verantwoordelijkheid op zich nemen. De auteurs zijn van mening dat ‘eigenaarschap’ een cruciale factor kan zijn om medewerker-engagement te verhogen.

 

Onderzoeksverantwoording
‘Aan de slag met Medewerker-Engagement’ is een gezamenlijke uitgave van HR-Communicatie.nl en Motivaction. De whitepaper is tot stand gekomen op basis van een brainstorm met HR- en communicatie-experts en een daaropvolgend kwantitatief onderzoek onder 1178 professionals. De publicatie is beschikbaar via de websites HR-Communicatie.nl en Motivaction.nl.

 

 

Over de auteurs
Ester Koot
is onderzoeker bij Motivaction en heeft een bedrijfskundige achtergrond. Zij adviseert haar klanten op basis van onderzoek. Ester is gespecialiseerd in medewerkeronderzoek en ziet het als een mooie uitdaging om organisaties ècht aan de slag te laten gaan met de uitkomsten hiervan.

 

Inge Beckers is zelfstandig adviseur en initiatiefnemer van HR-Communicatie.nl. Ze helpt organisaties met arbeidsmarktcommunicatie, Internal en Employer Branding en met het positief beïnvloeden van de tevredenheid van medewerkers.

 

Ester en Inge vonden elkaar door hun gedeelde passie voor HR-communicatie, onderzoek en medewerkertevredenheid. 

 

Download hier de whitepaper

 

medewerker-engagement


Vragen?

Gerelateerde artikelen
Overheid en bedrijfsleven klimaatmaatregelen

‘Overheid en bedrijfsleven verantwoordelijk voor klimaatmaatregelen’

Bram van der Lelij
30 oktober 2018
MKB krijgt vertrouwen terug

MKB krijgt vertrouwen terug, onzekerheid blijft

Rob Doornbos
26 mei 2020

Nederlanders eten seizoensbewust en klassiek, stamppot favoriet

Ruurd Hielkema
29 december 2022
Motivaction medewerkers

Motivaction opnieuw als beste beoordeeld voor kwantitatief communicatieonderzoek Rijksoverheid

Bram van der Lelij
23 november 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved