Toegankelijkheid

Skip to main content

Meer mobiliteit op arbeidsmarkt mogelijk

27 september 2017

Driekwart van werkend Nederland is tevreden over zijn huidige werk. Toch is er een grote groep werkenden die een andere uitdaging zoekt.

 

Ruim de helft van de werkenden heeft echter geen scherp beeld van zijn eigen arbeidsmarktwaarde. Ook is een deel niet of onvoldoende in staat de regie over zijn eigen loopbaan te voeren. Dit blijkt uit onderzoek dat Motivaction in opdracht van de ABU uitvoerde onder ruim 1.200 werkenden in Nederland.

 

Een derde had andere loopbaan gewild

Op de vraag of de loopbaan er anders uit zou zien als mensen deze over konden doen, antwoordde 33% dat zijn loopbaan er idealiter anders uit zou zien. Er is dus meer mobiliteit op de arbeidsmarkt mogelijk. Waarom deze groep toch blijft zitten waar die zit, is voor een deel de angst om zekerheden te verliezen. Zekerheden als pensioenopbouw, de verzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheid om een hypotheek te kunnen krijgen. Om meer beweging op de arbeidsmarkt te krijgen, zou het goed zijn om die zekerheden meer los te koppelen van de contractvorm of de werkgever, zodat mensen eerder en gemakkelijker in beweging kunnen komen.

 

Drijfveren

“In het politieke debat gaat het te vaak over ‘vast’ versus ‘flex’. Die discussie brengt ons niet verder. Het is veel interessanter om naar de drijfveren en behoeften van werkenden te kijken,” licht ABU-directeur Jurriën Koops toe. Het onderzoek brengt dat in kaart. Nederlanders blijken behoorlijk gelukkig te zijn met hun werk. Driekwart van de Nederlanders is tevreden tot zeer tevreden met zijn huidige werkzaamheden en bijna 60% van de werkenden is tevreden tot zeer tevreden met zijn huidige contract. Ook is men positief over de toekomst: 70% verwacht komend jaar nog aan het werk te zijn en een op de drie denkt snel nieuw werk te vinden als dat moet.

 

Arbeidsmarktwaarde

Het onderzoek maakt daarnaast duidelijk dat ruim de helft van de werkenden geen scherp beeld heeft van zijn waarde op de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijk aandachtspunt. De arbeidsmarkt verandert onder druk van globalisering, digitalisering en robotisering in snel tempo. Een leven lang ontwikkelen, onder meer door invoering van een periodieke arbeidsmarktscan, wordt belangrijker dan ooit. Zelfregie en aanpassingsvermogen zijn daarbij twee belangrijke factoren. Koops: “Deze zouden naar onze mening dan ook centraal moeten staan bij het ontwikkelen van toekomstig arbeidsmarktbeleid.

 

Vijf typen werkenden

In het onderzoek zijn vijf typen werkenden onderscheiden. Er is een groep werkenden die het benodigde aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt al heeft. Deze werkenden zijn veel meer gericht op vrijheid, dan zekerheid. Er is ook een grote groep werkenden die niet zo makkelijk zelf de touwtjes in handen neemt. Zij hebben een vaste arbeidsovereenkomst en/of ondersteuning van hun organisatie nodig om een gevoel van zekerheid te hebben. Wat blijkt? Net zo min als dat iedereen een flexibel contract wil, wil ook niet iedereen een vast contract.

 


Vragen?
Ester Koot

Email e.koot@motivaction.nl
Functie Senior strategy consultant HRM
Telefoon +31 (0)20 589 82 36


Gerelateerde artikelen

Corona Impact Monitor: bestedingen in het teken van voeding en hygiëne, koken en eten in het teken van gezondheid, aandacht en variatie

Ruurd Hielkema
15 april 2020

ACM-monitor zorgverzekeringsmarkt: consumenten ervaren minder keuze tussen polissen

Cecilia Keuchenius
04 juni 2018

Diversiteit en inclusie op de werkvloer: Motivaction tekent Charter Diversiteit

Pieter Paul Verheggen
25 november 2021

De invloed van corona op werkend Nederland

Ester Koot
20 januari 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency