Toegankelijkheid

Nederlander gebruikt ondanks besef van gevaren massaal telefoon in verkeer

07 december 2017

Driekwart van de Nederlanders vindt het gevaarlijk om in het verkeer een telefoon te gebruiken, maar desondanks grijpt ruim zestig procent onderweg zelf wel eens naar zijn mobieltje. 

Dat meldt het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op basis van onderzoek in opdracht van Interpolis.

In het onderzoek is gekeken naar divers gebruik van de telefoon. Hieronder valt bijvoorbeeld het wel toegestane handsfree bellen, maar ook het verboden handheld bellen, een tekstbericht lezen of versturen en het bekijken van sociale media. 

Uit het rapport blijkt onder meer dat automobilisten over het algemeen veel frequenter met hun telefoon bezig zijn dan fietsers, en dat liefst 92 procent van de automobilisten die vaak in de auto zitten de telefoon wel eens gebruikt onder het rijden. handsfree bellen, handheld bellen, een tekstbericht lezen, een tekstbericht versturen, gebruikmaken van sociale media

Ook blijkt maar liefst 86 procent van de mensen het niet prettig te vinden naast een bestuurder te zitten die onder het rijden op zijn telefoon kijkt.

Het onderzoek, waaraan vierduizend weggebruikers deelnamen, wijst ook uit dat 71 procent van de kinderen tussen de 12 en 17 jaar "uit gewoonte" onderweg wel eens op zijn telefoon kijkt.

'Alarmerend'

Verzekeraar Interpolis, die opdracht gaf tot het onderzoek, noemt de uitkomsten alarmerend. "Als ik deze resultaten zie, vraag ik me af of het tij te keren is met hogere boetes", aldus Chantal Vergouw van Interpolis tegen de NOS. Begin volgend jaar organiseert Interpolis een conferentie over het thema. 

Ook het Verbond van Verzekeraars dringt er bij de overheid op aan om snel een bewustwording te creëren bij bestuurders maar ook jongeren over het gevaar van smartphones in het verkeer. "We zien een duidelijke stijgende lijn in het aantal ongevallen, en smartphones spelen hier vaak een rol in", stelt woordvoerder Rudi Buis. "Het is een verslaving. Mensen wéten hoe gevaarlijk het is, maar toch is het veel te vanzelfsprekend om even te appen of te Facebooken in het verkeer."

Verkeerd voorbeeld

Vorige maand werd bekend dat het ministerie van Justitie het gebruik van smartphones achter het stuur harder gaat aanpakken. Er is een wetsvoorstel in de maak waarin telefoongebruik in het verkeer onder 'roekeloosheid' gaat vallen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) pleit zelfs voor celstraffen.

Het is vooral van groot belang om jongeren te doordringen van het gevaar. "Je ziet ook bij bijvoorbeeld roken of drankgebruik dat kinderen erg vaak het voorbeeld van hun ouders volgen. Kinderen die op de achterbank zien dat hun ouders doorlopend hun smartphone gebruiken tijdens het rijden, zullen dat zelf op de fiets of achter het stuur ook gewoon gaan doen."

Ambassadeurs

Het Verbond van Verzekeraars stelt ook voor om 'ambassadeurs' van de boodschap langs scholen te laten gaan. Dit gebeurt nu al op kleine schaal door familieleden van slachtoffers van verkeersongevallen waarbij smartphones een rol speelde.

Bron: Nu.nl 6.12.2017

 

Onderzoeksverantwoording Motivaction

De vragenlijst is ontwikkeld door SWOV in samenwerking met Motivaction en Interpolis. Motivaction was daarnaast verantwoordelijk voor de dataverzameling. Het onderzoek is kwantitatief uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. De veldwerkperiode heeft gelopen van 4 t/m 23 oktober 2017. Aan het onderzoek heeft een representatieve groep van 4201 respondenten in de leeftijd van 18 t/m 80 jaar meegedaan. Tevens hebben 262 kinderen in de leeftijd van 12 t/m 17 uit heel Nederland deelgenomen. Voor meer informatie over de dataverzameling verwijzen wij naar het rapport.

Meer weten?

Download voor meer informatie de “Interpolis barometer”.

 


Vragen?
Cecilia Keuchenius

Email c.keuchenius@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen
Geloof in wonderen

Bijna 9 miljoen Nederlanders geloven in wonderen

Daan Damen
21 februari 2020

Vanaf 1 juni mogen we weer! Hoe maak je de cultuur- en vrijetijdssector veilig én leuk in het nieuwe normaal?

Daan Damen
20 mei 2020

Kwart van de millennials vindt betrokkenheid van leidinggevende belangrijker sinds nieuwe werken

Ester Koot
09 november 2021
Big data

big-data-de-6-v-s-die-je-moet-bekijken-voor-belangrijke-inzichten

Seth Schaafsma
15 mei 2017
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved