Toegankelijkheid

Patiënten willen inzicht in zorgkosten

06 oktober 2016

Uit grootschalig onderzoek dat in de afgelopen maanden door Motivaction in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is uitgevoerd blijkt dat 80 procent van de patiënten graag wil weten wat de kosten voor zorg zijn, terwijl 5 procent hier helemaal niet mee bezig is. Het maakt de meeste patiënten niet uit of ze de zorg wel of niet zelf moeten betalen, ze willen hoe dan ook weten hoeveel het heeft gekost. Wel wil 78 procent van de ondervraagden precies weten welk deel van de zorg zelf moet worden betaald.


Geen inzicht

Hoewel patiënten deze informatie dus graag willen krijgen, gebeurt dit nog lang niet altijd. Veel mensen lezen zich goed in en denken na over de verschillende kosten en vergoedingen, maar weten achteraf niet hoeveel het precies heeft gekost. ‘Van de ondervraagde gebruikers waarvan de behandeling naar eigen zeggen langer dan drie maanden is afgerond, heeft namelijk ruim een derde (35 procent) geen inzage gehad in de kosten’, staat in het rapport van Motivaction te lezen. Dit aantal is nog hoger onder mensen die de afgelopen drie maanden hun behandeling afrondden, namelijk 47 procent.


Patiënten krijgen geen rekening

Als reden waarom ze geen inzicht hebben in de kosten, noemen patiënten het feit dat ze er zelf niet naar op zoek gaan. Maar 20 procent geeft ook aan nooit een rekening of overzicht te hebben gekregen na een behandeling. De mensen die wel een overzicht hebben ontvangen, bekijken het goed. Een kwart kijkt er slechts vluchtig naar. Ze vinden dat de informatie over kosten en vergoedingen hier duidelijk op te vinden is, maar kunnen specifieke informatie vaak niet vinden. Als de rekening niet klopt of onduidelijk is, trekt de helft van de ondervraagden aan de bel.
Vooral als kosten voor eigen rekening zijn, willen veel patiënten graag vooraf worden ingelicht over de hoogte ervan. In totaal wil 90 procent van de mensen die Motivaction heeft ondervraagd weten waarvoor ze zijn verzekerd, 80 procent wil daarnaast weten wat de prijs is van de zorg die wordt gebruikt en 78 procent wil de rekening ontvangen, ook als de behandeling volledig wordt vergoed.

 

‘Inzicht positief’

Minister Schippers noemt het feit dat 80 procent inzicht wil in de zorgkosten ‘positief’. Wel denkt ze dat er nog winst valt te behalen op de bekendheid van de ‘Mijn omgeving’ van zorgverzekeraars en wil ze dat iedereen weet wat te doen als de rekening onduidelijk is of als er fouten op staan. De minister geeft aan dat ze met de verschillende sectoren die Motivaction bekeek (medisch specialistische zorg, ggz en eerstelijnszorg) zal overleggen hoe het verkrijgen van informatie over de kosten nog makkelijker kan worden gemaakt.

 

Bron: Zorgvisie, 06.10.2016


Vragen?

Gerelateerde artikelen
Een vrij droge januari voor Nederland

Een vrij droge januari voor één op de vijf Nederlanders

Ruurd Hielkema
24 februari 2020

EK 2021: van code geel naar licht oranje

Natascha Schippers
23 juni 2021

Ruime meerderheid jongeren bezorgd over klimaat en leefomgeving

Gerard van der Werf
09 december 2021
Regionale omroep

Regionale omroepen doen het nog steeds goed bij oudere doelgroep

Jeroen Senster
06 juli 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved