Toegankelijkheid

Skip to main content

Patiënten willen inzicht in zorgkosten

06 oktober 2016

Uit grootschalig onderzoek dat in de afgelopen maanden door Motivaction in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is uitgevoerd blijkt dat 80 procent van de patiënten graag wil weten wat de kosten voor zorg zijn, terwijl 5 procent hier helemaal niet mee bezig is. Het maakt de meeste patiënten niet uit of ze de zorg wel of niet zelf moeten betalen, ze willen hoe dan ook weten hoeveel het heeft gekost. Wel wil 78 procent van de ondervraagden precies weten welk deel van de zorg zelf moet worden betaald.


Geen inzicht

Hoewel patiënten deze informatie dus graag willen krijgen, gebeurt dit nog lang niet altijd. Veel mensen lezen zich goed in en denken na over de verschillende kosten en vergoedingen, maar weten achteraf niet hoeveel het precies heeft gekost. ‘Van de ondervraagde gebruikers waarvan de behandeling naar eigen zeggen langer dan drie maanden is afgerond, heeft namelijk ruim een derde (35 procent) geen inzage gehad in de kosten’, staat in het rapport van Motivaction te lezen. Dit aantal is nog hoger onder mensen die de afgelopen drie maanden hun behandeling afrondden, namelijk 47 procent.


Patiënten krijgen geen rekening

Als reden waarom ze geen inzicht hebben in de kosten, noemen patiënten het feit dat ze er zelf niet naar op zoek gaan. Maar 20 procent geeft ook aan nooit een rekening of overzicht te hebben gekregen na een behandeling. De mensen die wel een overzicht hebben ontvangen, bekijken het goed. Een kwart kijkt er slechts vluchtig naar. Ze vinden dat de informatie over kosten en vergoedingen hier duidelijk op te vinden is, maar kunnen specifieke informatie vaak niet vinden. Als de rekening niet klopt of onduidelijk is, trekt de helft van de ondervraagden aan de bel.
Vooral als kosten voor eigen rekening zijn, willen veel patiënten graag vooraf worden ingelicht over de hoogte ervan. In totaal wil 90 procent van de mensen die Motivaction heeft ondervraagd weten waarvoor ze zijn verzekerd, 80 procent wil daarnaast weten wat de prijs is van de zorg die wordt gebruikt en 78 procent wil de rekening ontvangen, ook als de behandeling volledig wordt vergoed.

 

‘Inzicht positief’

Minister Schippers noemt het feit dat 80 procent inzicht wil in de zorgkosten ‘positief’. Wel denkt ze dat er nog winst valt te behalen op de bekendheid van de ‘Mijn omgeving’ van zorgverzekeraars en wil ze dat iedereen weet wat te doen als de rekening onduidelijk is of als er fouten op staan. De minister geeft aan dat ze met de verschillende sectoren die Motivaction bekeek (medisch specialistische zorg, ggz en eerstelijnszorg) zal overleggen hoe het verkrijgen van informatie over de kosten nog makkelijker kan worden gemaakt.

 

Bron: Zorgvisie, 06.10.2016


Vragen?
Marcel Voorn

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Wanneer ging jij voor het laatst écht met je medewerkers in gesprek?

Ester Koot
03 december 2019

Eid al-Fitr (Suikerfeest) nog geen reden voor een vrije dag

Lennart Blokker
05 mei 2022

Onderzoek van Motivaction genoemd in Een Podcast over Media

Kevin Hengstz
27 november 2018

The trend is your friend: volg ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Anna Newen
30 mei 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency