Toegankelijkheid

Skip to main content

Brede acceptatie non-binaire mensen, genderneutrale opvoeding minder gesteund

23 maart 2023

De acceptatie van non-binaire personen neemt toe. Uit internationaal onderzoek van Motivaction blijkt dat die acceptatie zich vooral richt op individuen die zich als non-binair identificeren. Tegelijkertijd is het voor een aanzienlijke groep een brug te ver om genderverschillen minder te benadrukken. Zij vinden namelijk dat opgroeiende kinderen als jongen óf meisje zouden moeten worden behandeld. Kort gezegd: het is oké om non-binair te zijn, maar we houden het onderscheid tussen man en vrouw nog graag in stand. Nederlanders zijn op dit onderwerp vooruitstrevender in vergelijking met mensen uit andere landen. 

Motivaction besteedt aandacht aan veranderende ideeën rond gender en seksualiteit. In het kader van Internationale Vrouwendag nemen we je graag mee in enkele opvallende resultaten van een groot onderzoek, dat wij mochten uitvoeren in opdracht van Mastercard.

Gendergelijkheid geeft iedereen de ruimte 

8 maart was het Internationale Vrouwendag. De daaraan vooraf gaande Feminist March ging over gelijke rechten voor vrouwen ten opzichte van mannen. En over gelijke rechten voor mensen die zich niet, of niet helemaal, als man of vrouw identificeren. Die liepen ook mee in de March. Als je verschillen tussen mannen en vrouwen niet onnodig vergroot, komt óók voor hen meer ruimte om zichzelf te zijn. Of andersom: wanneer je accepteert dat mensen iets anders dan man óf vrouw zijn, geeft dat mensen die zich wel identificeren als vrouw of man meer mogelijkheden om zich te gedragen en uiten zoals zij dat willen. Of dat nu past bij hun gender of niet. 

Non-binaire personen als persoon vaak geaccepteerd 

60% van de Nederlanders heeft begrip voor mensen die zich niet als man of vrouw identificeren. Dat is 10% hoger dan in 2020. Uit ons onderzoek blijkt dat non-binaire mensen vooral als individu door veel mensen geaccepteerd worden. Zo zou slechts 6% de vriendschap verbreken als een vriend zich niet identificeert als man of vrouw. 71% zou de vriendschap niet verbreken. En 13% gaat liever niet om met mensen van wie onduidelijk is of ze man of vrouw zijn. 61% kiest hier wél voor. 

Gendergelijkheid in opvoeding nog wat verder weg 

De resultaten zijn anders als we kijken naar de mening over opvoeding. 37% is het eens met de stelling “Ik vind dat een kind als jongen óf meisje moet opgroeien en niet als iets daar tussenin”. 29% is het hiermee oneens. Blijkbaar wil een aanzienlijke groep mensen dat bij jonge kinderen een keuze wordt gemaakt om ze als jongen of meisje te behandelen. Bijzonder, omdat juist dat bij non-binaire personen kan leiden tot het gevoel dat er iets mis met hen is. En het houdt seksestereotypen in stand waar ook cisgender mensen niet altijd blij mee zijn. Lees ook 10 vragen over non-binaire personen;  Movisie, 2023. De samenleving veranderen om meer mensen zichzelf te laten zijn en genderrollen te doorbreken, is op dit moment voor sommigen een brug te ver. We zien dit ook terug in het relatief grote aantal Nederlanders (41%) dat vindt dat in de samenleving teveel aandacht besteed wordt aan diversiteit en gendergelijkheid. 23% is het hier niet mee eens.

Nederland vaker voor gendergelijkheid in opvoeding dan andere landen 

Niet alleen in Nederland is dit verschil zichtbaar. Ook in andere Europese landen, Canada en de VS en Israël zien we een verschil tussen de acceptatie van non-binaire personen en een genderneutrale opvoeding. Wel zijn Nederlanders het meest ruimdenkend als het gaat om opvoeding. Nederland bevindt zich in een groep West-Europese landen waar grote acceptatie is voor non-binaire personen, samen met België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk en Zweden.  In Tsjechië, Slowakije en Israël is deze acceptatie relatief laag. Duitsland, Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Polen bevinden zich daar tussenin. Daar is de bevolking meer verdeeld wat betreft de acceptatie van non-binaire mensen. 

 

Steekproef
Aan het onderzoek deden 15.935 mensen mee in 16 landen. In elk land vulde een groep van ruim n = 1000 mensen de vragenlijst in, behalve in de wat kleinere landen Portugal (n = 675) en Slowakije (n = 626). In elk land was de steekproef representatief voor de totale bevolking. In de totale steekproef in de 16 landen bevonden zich n = 500 mensen die zich identificeerden als non-binair en/of trans. 

 


Vragen?
André Kamphuis

Email 
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 66


Gerelateerde artikelen

De filterbubbel van de moderne nieuwsconsument

Kevin Hengstz
27 december 2018

Opinieonderzoek: burgers positiever over energietransitie door oorlog Oekraïne

Gerard van der Werf
19 september 2022

Kickstart je wijk: de energietransitie zonder aardgas begint nu!

Marco Sodderland
22 januari 2021

BBQ’en in Nederland: een pretentieloos gezelschapsspel

Ruurd Hielkema
20 september 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency