Toegankelijkheid

Skip to main content

Corona Impact Monitor: Nederlanders steunen massaal sociale onthouding, maar niet totale lock down

19 maart 2020

Amsterdam – Twee derde van de Nederlanders steunt de huidige corona-strategie, die inzet op een gecontroleerde verspreiding van het virus. Ook over de oproep tot sociale onthouding zijn de meeste mensen positief. Nederland op slot doen is minder populair: 37% vindt dit een goed idee. Slechts 28% is voor een verbod op het verlaten van de eigen woning (tenzij noodzakelijk) oftewel een lock down, blijkt uit de Corona Impact Monitor van Motivaction.

De strategie van gecontroleerde verspreiding die het kabinet aanhoudt, heeft op dit moment het meeste draagvlak (64%) onder de Nederlandse bevolking. Een meerderheid noemt deze realistisch (59%) en verstandig (55%). Slechts 11% is ervoor om het leven door te laten gaan als altijd. Het land op slot doen kan op steun rekenen van 37% van de bevolking, de achterban van de PVV (55%) geeft hieraan de voorkeur.

 

Grote steun voor sociale onthouding

Nederlanders kunnen zich goed vinden in de maatregelen die op dit moment gelden. Er is massale steun voor het stimuleren van thuiswerken (90%), het ontmoedigen van bijeenkomen in groepen (87%) en het sluiten van de scholen (76%). Ook de beperking van het aantal mensen dat een winkel in mag (71%) en het sluiten van de grenzen (66%) zou door een ruime meerderheid van de Nederlanders gesteund worden als deze maatregelen er komen.

Voor bijna de helft (45%) van hen mogen ook winkels voor niet-primaire levensbehoeften gesloten worden. Een volledige lock down krijgt echter weinig steun: 28% is voor een verbod op het verlaten van de eigen woning (tenzij noodzakelijk), en 29% is voor een verbod op het verlaten van de woonwijk.

 

Hoge bereidheid tot meewerken

De maatschappijbrede steun voor het beleid vertaalt zich door in de bereidheid van Nederlanders om adviezen van de overheid op te volgen. Maar liefst 79% zegt bereid te zijn hier gehoor aan te geven, terwijl slechts 2% hier niet toe bereid is.

Het zijn vooral de voorgeschreven maatregelen waarvan men bereid is die strikt in acht te nemen. Nederlanders willen in grote mate op hun handhygiëne letten (89%), in hun elleboog hoesten of niezen (86%), sociale contacten tot een minimum beperken (84%) en bij lichte verkoudheidsklachten thuisblijven (76%).

Dat mensen zelf de regels nauwgezet volgen betekent niet dat zij er ook vanuit gaan dat anderen dit eveneens doen. Gevraagd naar de bereidheid van landgenoten om naar de maatregelen te leven denkt 42% dat anderen dit ook doen, 47% twijfelt daarover en denkt 7% denkt dat de rest dit niet doet.

 

Groot saamhorigheidsgevoel en veel vertrouwen in de zorg

Hoewel 54% van de Nederlanders veel machteloosheid ervaart, zijn er ook positieve gevoelens gedurende deze crisis. Men zegt veel saamhorigheid (53%) en hoop (48%) te voelen, en is trots op het land (43%). Bijna de helft van de mensen (48%) heeft er dan ook vertrouwen in dat we deze epidemie goed zullen doorstaan, tegenover 11% die hier weinig in gelooft.

Met name het medisch personeel kan op veel vertrouwen rekenen van de Nederlandse burger. Bijna iedereen (90%) denkt dat zij capabel genoeg zijn om zoveel mogelijk dodelijke slachtoffers te voorkomen, en 46% denkt in sterke mate dat zorgpersoneel de epidemie onder controle kan houden.

 

Over de Corona Impact Monitor

De Corona Impact Monitor van Motivaction geeft inzicht in de beleving van de corona-epidemie en de impact daarvan op de Nederlandse bevolking. Door middel van regelmatige peilingen laten we zien hoe burgers, consumenten, werkgevers en werknemers alle ontwikkelingen beleven en hoe zij daarmee omgaan. Deze eerste meting is uitgevoerd op woensdag 18 maart door middel van een online vragenlijst onder 1.038 Nederlanders tussen 18 en 80 jaar. Het onderzoek is representatief voor de verdeling van de bevolking naar opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardeoriëntaties. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.

Disclaimer: doordat ontwikkelingen en nieuws zich in hoog tempo opvolgen zal de beleving van de epidemie snel kunnen veranderen. Het is dus bij de interpretatie van de resultaten belangrijk je te realiseren dat het momentopnames zijn.

Wil jij weten hoe burgers, consumenten, werkgevers of werknemers de epidemie ervaren? Heb je behoefte aan inzicht in hoe jouw doelgroep deze crisis beleeft? Of heb je een andere vraag rondom dit onderwerp waar je een snel en representatief antwoord op wilt? Jij kunt je ook inschrijven voor deelname aan deze monitor.

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met Bram van der Lelij of Gerard van der Werf.

 


Vragen?
Gerard van der Werf

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40

Bram van der Lelij

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Is ‘waardeer het, repareer het’ een geslaagde campagne?

Bram van der Lelij
27 november 2019

Commercieel Nederland is somber over groei en laat kansen liggen!

Pieter Paul Verheggen
08 oktober 2018

Levensstijl niet nóg gezonder, nadruk op bezuinigen

Ruurd Hielkema
04 augustus 2022

Nederlandse interesse in verduurzaming neemt toe, maar Nederlander overschat zichzelf

Bram van der Lelij
27 februari 2024
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency