Toegankelijkheid

Skip to main content

Populariteit moestuinen stijgt, geld is niet belangrijk

16 oktober 2023

Ruim een kwart van de Nederlanders (26%) teelt zelf een deel van het dagelijks eten in zijn tuin of op zijn balkon. In 2016 besteedde 21% tijd aan deze hobby. De populariteit van moestuinieren is de afgelopen zeven jaar duidelijk toegenomen. Nog eens ruim een kwart (28%) van de Nederlanders zou hier graag tijd aan besteden, maar komt daar om verschillende redenen niet toe.

Dat steeds meer mensen deze hobby omarmen, blijkt ook uit het feit dat bijna een derde van de moestuinders er pas één à twee jaar mee bezig is. Dit zijn vooral jongeren tot 35 jaar. Aan de andere kant van het spectrum vinden we een groep van 37% ervaren rotten, die er al minstens zes jaar tijd aan spenderen. Het gaat hier met name om 55-plussers.    

 Bekijk de infographic 

Postmaterialisten

Leeftijd maakt dus zeker verschil, maar minstens zo interessant is de analyse naar de milieus in Mentality™, het segmentatiemodel van Motivaction gebaseerd op hoe mensen in het leven staan en wat ze belangrijk vinden. Want tegen het gemiddelde van 26% teelt van de postmaterialisten maar liefst 40% zelf groente en/of fruit. Dit zijn maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.

Ruurd Hielkema, principal research consultant: “Werken en presteren is voor hen geen centrale drijfveer. Veel belangrijker vinden ze het om de balans tussen werken en hun privéleven goed te bewaren, met grote aandacht voor immateriële waarden. Daar past verantwoord wroeten in de aarde met een duurzame oogst als beloning natuurlijk naadloos bij”.   

Levendige handel in het informele circuit   

Zaden en plantjes zijn onmisbaar voor deze hobby en worden veel vaker offline gekocht (72%) dan online (10% ‘meestal’). Binnen het fysieke kanaal zijn tuincentra het meest populair, ver voor supermarkten. Parallel hieraan bestaat ook een levendig informeel circuit, waarin vrienden en bekenden onderling ruilen en waar ook de eigen tuin nieuwe zaadjes en plantjes levert.  

Biologische teelt en tomaten favoriet

Driekwart van de moestuinders kiest voor biologische teelt om duurzame en gezonde voeding te produceren. Voor ruim een derde (37%) is moestuinieren zelfs een statement tegen de voedingsmiddelenindustrie.

Tuinkruiden, groente en fruit worden elk door zo’n tweederde van de moestuinders geteeld. Binnen groente zijn tomaten favoriet, ruim voor sla, bonen en courgettes. Minder bekende of ‘vergeten’ groenten spelen slechts een beperkte rol. Moestuinders maken kennelijk vooral veilige en kansrijke keuzes, voor groenten die thuis ook echt gegeten gaan worden.  

Plezier en trots als drijfveren, geld is onbelangrijk

De belangrijkste motivatie achter deze hobby is het oogstplezier, dat voor zelfbevestiging en zelfwaardering zorgt (57%). Bijna negen op de tien moestuinders zijn dan ook trots op wat ze in hun eigen tuin voor elkaar krijgen. Naast trots zijn de betere smaak van de producten, de behoefte om het hoofd leeg te maken en de zekerheid van gezonde voeding de belangrijkste drijfveren. Het geld dat ze erin stoppen is voor maar liefst driekwart (76%) zo ongeveer het minst belangrijke van moestuinieren.    

Over het onderzoek

Voor dit onlineonderzoek is gebruikgemaakt van het StemPunt panel van Motivaction met meer dan 70.000 leden. 2.088 respondenten in de leeftijd van 18 tot 80 jaar hebben de vragenlijst volledig ingevuld, onder wie n=543 moestuiniers. Het onderzoek is representatief gewogen op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality. Het veldwerk werd van medio augustus tot medio september 2023 uitgevoerd.

Moestuinieren IG v1

Klik op de afbeelding om te vergroten


Vragen?
Ruurd Hielkema

Ruurd Hielkema studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, was medeoprichter van Trendbox, voorzitter van de Research Keurmerkgroep en bestuurslid van SIRE.


Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 25Gerelateerde artikelen

Is Nederland klaar voor een leven zonder aardgas?

Marco Sodderland
11 oktober 2018

Nederland slikt zichzelf gezond: helft van de Nederlanders gebruikt voedingssupplementen

Ruurd Hielkema
10 september 2019

Onderzoek: juist in onzekere tijden

Eric-Jan Klöne
06 april 2020

Nieuwsbrief okt '23: Voorkom verkeerde aannames over mediagebruik van jouw doelgroep

Yvonne van Beek
03 november 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency