Toegankelijkheid

Skip to main content

Ruime meerderheid Nederlanders dik tevreden met baas

23 september 2021

Nederlanders zijn behoorlijk tevreden met onze leidinggevenden, blijkt uit onderzoek van Human Capital Management (HCM) softwareleverancier Talentsoft. Ruim twee derde van de Nederlandse werknemers is tevreden met zijn of haar manager. Slechts 9% is ontevreden en 23% is neutraal.

Talentsoft, de Europese leverancier van cloud based talentmanagement- en learning software heeft onderzoek uitgevoerd naar de voorkeur in leiderschapsstijlen en karaktereigenschappen van leidinggevenden op de Nederlandse arbeidsmarkt en heeft daarbij ook gekeken naar de verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke managers. Nederlanders vinden hun leidinggevende doorgaans betrokken, eerlijk en communicatief vaardig. Dit geldt zowel voor mannelijke als vrouwelijke managers.

Opmerkelijk is dat het onderzoek sowieso weinig tot geen verschillen tussen mannen en vrouwen laat zien als het gaat om leiderschapsstijlen. Werknemers hebben hun leidinggevenden beoordeeld op verschillende stijlen, te weten coachend, inspirerend, innovatief, laissez faire, autoritair/directief, dienend/faciliterend. Werknemers onder een vrouwelijke manager ervaren geen significant andere leiderschapsstijl dan werknemers onder een mannelijke manager.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat Nederlandse werknemers vinden dat leidinggevenden, zowel mannen als vrouwen, trouw zijn gebleven aan hun leiderschapsstijl tijdens en na de coronacrisis. Ondanks de veranderende omstandigheden tijdens de pandemie heeft dit geen grote invloed gehad op de stijl van leidinggeven. Er worden uiteraard wel verschillen gevonden tussen mannelijke en vrouwelijke leidinggevenden als het gaat om persoonlijkheid: vrouwelijke managers worden vaker dan mannelijke managers omschreven als empathisch, verbindend en in staat zich kwetsbaar op te stellen.

 

Eerlijk, betrokken en communicatief vaardig

Van de ondervraagde werknemers geeft het merendeel aan geen voorkeur te hebben voor het gender van hun leidinggevende. Als die persoon maar eerlijk, betrokken en communicatief vaardig is. Als we dan toch van een voorkeur mogen spreken, dan valt op dat mensen vaak een leidinggevende willen die hetzelfde geslacht heeft als zij. Daarnaast vinden vrouwen het belangrijker dan mannen dat hun baas betrokken, empathisch en geduldig is, en in staat is zich kwetsbaar op te stellen. Opvallend is ook dat werknemers met een mannelijke leidinggevende vaker het gevoel hebben zichzelf te kunnen zijn dan werknemers met een vrouwelijke manager. Bij een mannelijke manager voelen mensen zich vaker betrokken en onderdeel van het team. Ze hebben vaker het gevoel open hun mening te kunnen geven.

 

Mannen en vrouwen kunnen veel van elkaar leren

Talentsoft concludeert daarnaast uit de onderzoeksresultaten dat de basisvereisten van het zijn van een goede leidinggevende de ‘zachtere’, traditioneel gezien meer feminiene eigenschappen als betrokkenheid, goede communicatie en eerlijkheid zijn. Deze eigenschappen scoren hoog in de lijst als het gaat om de ideale manager, maar ze scoren ook hoog als het gaat om eigenschappen die tevreden werknemers hun huidige baas toebedelen. Dezelfde eigenschappen scoren daarentegen laag bij ontevreden werknemers. “Om een écht goede leidinggevende te worden zijn daarnaast daadkracht, gedrevenheid en gepassioneerd zijn ook van belang. Het lijkt er dus op dat vrouwen en mannen van elkaar kunnen leren als het gaat om goed werkgeverschap,” aldus Valkema.

 

Over het onderzoek

Het onderzoek uitgevoerd door Motivaction is uitgestuurd onder een Nederlands representatief sample van 18 tot en met 65 jaar. Het veldwerk is uitgevoerd tussen 24 juni en 7 juli 2021. De netto doelgroep bestond uit de werkzame beroepsbevolking (n=752). De respondenten in deze groep moesten ofwel een leidinggevende hebben (n=704) ofwel zelf een leidinggevende rol hebben (n=255).

 

Bron: Customertalk.nl.


Vragen?
Sanne van Elsas

Email
Functie HR-onderzoeksadviseur
Telefoon +31 (0)20 58 98 242

Ester Koot

Email
Functie Senior strategy consultant HRM
Telefoon +31 (0)20 589 82 36


Gerelateerde artikelen

Jongeren geven leidinggevend Nederland ruime voldoende

Jorn Lingsma
11 maart 2019

De middelmatige witte man is steeds de pispaal in reclames: is dat niet een béétje zielig?

Jeroen Senster
09 augustus 2021

Persuasion tactics - effectief communiceren is een kunst

Sander Kluiters
08 februari 2018

Black Friday 2021: consument wil terug naar de fysieke winkel

Ruurd Hielkema
22 november 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency