Bart Berkhout
...
Teamleider HRM Data Consultancy
+31 (0)20 589 83 30
Binnen Motivaction is Bart verantwoordelijk voor de aansturing van team Data Consultancy. Dit team richt zich op de motor van het kwanti-marktonderzoek: online vragenlijsten, steekproeftrekking en datasets. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan verder uit het doen van data-analyses, het bespreken van onderzoeks- en steekproefopzetten en het bijdragen aan de verbetering van werkprocessen binnen het bedrijf.

,“Motivaction biedt je de kans om te bewijzen dat jouw ideeën net zo waardevol voor het bedrijf zijn als van iedere andere collega.”

Facebook Twitter LinkedIn