Positieve economische verwachtingen bij het Nederlandse bedrijfsleven

Over het trendmeteronderzoek

Eind 2016 deden we een trendmeteronderzoek (n = 1.000) naar de evaluatie van de economische ontwikkelingen in 2016 en de verwachtingen voor 2017. Met dit onderzoek brachten we de trends en ontwikkelingen voor acht branches in kaart. De vragen gingen over de evaluatie en verwachtingen ten aanzien van economische indicatoren als orderpositie, omzet, winstgevendheid en werkgelegenheid. De resultaten zijn samengevat in een Infographic.

 

(klik op de afbeelding om deze te vergroten)

 

Economische ontwikkelingen

Infographic
De indicatoren verwerkt in de Infographic zijn: werkgelegenheid, winstontwikkeling, bedrijfsomzet en de ontwikkeling in investeringen. Deze zijn afgezet tegen 8 verschillende branches. De percentages in de Infographic zijn alleen de uiterste. De antwoordcategorieën: blijft gelijk of weet niet/geen antwoord, zijn niet meegenomen in de grafieken.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met mij op.
 

Facebook Twitter LinkedIn