Wie is er aan zet in de energietransitie? Gerard van der Werf bij New Business Radio

Het ondertekenen van het Nederlandse Klimaatakkoord, de klimaatstakingen in Den Haag en andere landen: duurzaamheid staat hoog op de agenda. Maar hoe gaan we stappen zetten in de energietransitie, en hoe krijg je burgers in beweging?

Om op die vraag antwoord te geven schoof duurzaamheidsexpert Gerard van der Werf aan bij New Business Radio. Hij lichtte daar de kijk van de Nederlandse burger op de energietransitie toe:  “Als ik kijk naar de recente onderzoeken die we op dit gebied gedaan hebben dan zien we dat een hele grote groep mensen in ieder geval welwillend is, het interesseert ze in meer of mindere mate en ze zijn er in meer en mindere mate mee bezig. Inmiddels is er wel een besef dat er iets moet gebeuren en mensen zijn ook wel, in principe, bereid om daarin iets te doen.”

Duurzaamheid leeft dus steeds meer, maar er zijn nog grote verschillen binnen de samenleving wat betreft de kennis en houding ten opzichte van het onderwerp. Om de transitie een succes te maken zullen alle groepen mee moeten helpen.

Wil je weten wat belangrijke vervolgstappen zijn, en wie het voortouw moet nemen? Je kunt nu het hele interview terugluisteren op New Business Radio.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Gerard van der Werf.

Facebook Twitter LinkedIn