Amsterdam Museum - Kwalitatieve concepttest met toeristen

Achtergrond

Samen met partners toont Amsterdam Museum een deel van de collectie in de Hermitage onder de titel ‘Portrait Gallery of the 17th Century’. De tentoonstelling is bij Nederlanders een groot succes: sinds de opening is deze al door meer dan 75.000 bezoekers bezocht. Amsterdam Museum wil nu een campagne uitwerken om ook toeristen voor de tentoonstelling te interesseren. Hiervoor zijn drie concept-richtingen uitgewerkt die wij hebben voorgelegd aan de doelgroep.

Uitdaging

Normaal gesproken werft Motivaction respondenten voor kwalitatief onderzoek uit het eigen panel, maar om toeristen te spreken moest er een andere oplossing worden gevonden. Daarom is ervoor gekozen de doelgroep ter plekke te werven, bij het museum, op de interview-dag zelf. Uitdaging was ten eerste het vinden van voldoende toeristen die op dat moment wilden meewerken aan een kort interview en ten tweede het vinden van een gevarieerde groep deelnemers.

Aanpak

Één interviewer en één werver zijn samen een hele dag aanwezig geweest bij het Amsterdam Museum. Terwijl het ene interview gaande was, werd de volgende deelnemer geworven bij de doorgang van het museum. Uiteindelijk zijn 12 respondenten uit verschillende landen ondervraagd, waaronder Groot-Brittannië, de VS en Brazilië.


Resultaat

Tijd is schaars voor een toerist. Daarom moet een campagne over een tentoonstelling in één oogopslag duidelijk maken wat de bezoekervaring uniek maakt. Daarnaast is het tonen van voldoende goed zichtbare, voor toeristen begrijpelijke bezoekersinformatie essentieel. Op basis van ons advies heeft Amsterdam Museum gekozen voor de richting die inspeelt op de overweldigende ervaring van het kijken naar zeer grote schilderijen. De presentatie van de bezoekersinformatie in deze campagne is aangescherpt. In de zomer van 2019 is de uiting te zien in bushokjes en reclameborden in en om Amsterdam.

Wil je meer weten over deze case? Neem dan contact op met Merel Zuiderduin.


Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:

Merel Zuiderduin

+31 20 58 98 298

Andere interessante cases:

De customer journey van de persona’s van NS International

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png