Menstruatieklachten belemmeren dagelijks leven

De vraag

WOMEN Inc. benaderde ons om inzicht te verkrijgen over de kennis, houding en gedrag van vrouwen en hun omgeving ten aanzien van klachten gerelateerd aan menstruatie(cyclus) of hormonen. Hoe kunnen vrouwen de juiste hulp krijgen bij klachten?

De resultaten zijn meegenomen in een campagne en het Manifest Menstruatie en hormoongerelateerde klachten. Dit manifest heeft als doel de politiek op de hoogte te brengen van de kennishiaten rond vrouwspecifieke aandoeningen. WOMEN Inc. wil de kennisachterstanden zo snel mogelijk wegwerken door onderzoek en kennis te implementeren in de zorgpraktijk 

Het resultaat

Ons onderzoek laat zien dat 84% van de vrouwen tussen de 18 en 55 jaar ongemakken of klachten ervaart rondom of tijdens de menstruatie. Maar liefst 82% van hen heeft daar (zeer) veel last van en dit belemmert hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld op het gebied van sport, relatie(s), seksualiteit en werk.

De helft van de vrouwen met klachten heeft hiervoor wel eens hulp gezocht bij een zorgprofessional. Een derde van de vrouwen die zeer veel last ervaart van klachten, zoekt echter geen hulp. Dit zijn vooral de jonge vrouwen. Wie wel hulp zocht, kreeg in ruim de helft van de gevallen geen diagnose. Zo blijkt dat lang niet altijd onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak van klachten. Terwijl ernstige klachten juist kunnen wijzen op een aandoening.

De meeste vrouwen pleiten voor meer aandacht voor menstruatieklachten. Uit ons onderzoek bleek namelijk dat de kennis over menstruatie- en hormoongerelateerde klachten, zoals myomen, PMS en Endometriose, onder vrouwen relatief beperkt is.


"Dankzij het onderzoek hebben we beter inzicht gekregen in de klachten die vrouwen ervaren rondom de menstruatiecyclus en de invloed die dit heeft op hun dagelijkse leven. En hierdoor hebben we meer bekendheid kunnen geven aan dit belangrijke onderwerp met als doel dat vrouwen sneller en beter geholpen worden bij hun klachten. De samenwerking met Motivaction was daarbij weer als vanouds zeer prettig en professioneel.''

Saskia de Hoog, specialist Onderzoek & Redactie bij WOMEN Inc.

“Het is extra mooi dat ik met mijn expertise onderzoek mag doen naar een onderwerp dat zo relevant is voor een grote groep mensen in onze samenleving. Het geeft mij veel voldoening dat ik met mijn werk positief kan bijdragen aan het welzijn van vrouwen”

Lieke van Duist, research manager bij Motivaction


Het proces 

Tijdens het schrijven van ons onderzoeksvoorstel kwamen we al voor een uitdaging te staan. We wilden voldoende vrouwen in het onderzoek betrekken die ervaring hebben met menstruatieklachten én die daar ook veel last van ervaren. Ondanks bestaande literatuur konden wij lastig inschatten hoe groot de steekproef zou moeten zijn om voldoende vrouwen met klachten te betrekken bij het onderzoek.

We besloten een grote representatieve steekproef van 2.500 vrouwen tussen de 18-55 jaar te trekken uit ons Stempunt-Panel. Met de resultaten van de steekproef hebben we onderzocht of deze steekproef groot genoeg zou zijn. Onze zorgen bleken voorbarig aangezien veel meer vrouwen dan verwacht klachten hebben en daar ook veel last van ervaren.

Om de onderzoeksvraag scherp te krijgen hebben wij tijdens een uitgebreide kick-off sessie uitgevraagd welke vragen speelden bij WOMEN Inc. Op basis van deze sessie bereikten we de kern van het onderzoek. Daarnaast heeft WOMEN Inc. diverse experts laten meekijken naar de conceptvragenlijst. Mensen uit het veld die goede feedback konden geven op de inhoud.

Contact

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Lonneke Gijsbers of Lieke van Duist

 


Andere interessante cases:

KNVB trainersplatform

Arbeidsmarktmobiliteit bij de Belasti...

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png