Speelruimte voor Den Haag - het stimuleren van duurzame mobiliteit met mobiliteitsstijlen

Achtergrond

Het wordt steeds drukker in Den Haag. Meer inwoners en werkgelegenheid betekent ook meer mobiliteit. Om de stad bereikbaar én leefbaar te houden moeten mensen zich anders gaan verplaatsen, met vervoersmiddelen die schoon zijn en minder ruimte in beslag nemen. Daarom wil Gemeente Den Haag haar inwoners enthousiast maken om de auto vaker te laten staan en te kiezen voor alternatief vervoer.

Uitdaging

Maar Den Haag bestaat uit verschillende wijken. Vol bewoners met hun eigen voorkeuren, meningen en behoeften ten aanzien van vervoer. Dus hoe pak je zoiets goed aan?

Aanpak

Motivaction ontwikkelde voor Gemeente Den Haag acht mobiliteitsstijlen en voerde een gebiedsanalyse uit om te bepalen in welke wijken alle soorten inwoners wonen. Vervolgens formuleerden we voor elke groep concrete adviezen om duurzaam vervoer te stimuleren.


Resultaat
  • Indeling van Gemeente Den Haag in acht mobiliteitsstijlen die op verschillende wijzen aankijken tegen duurzaamheid en mobiliteit
  • Overzicht van de grootste mobiliteitsstijl per wijk
  • Concrete adviezen per mobiliteitsstijl om duurzaam vervoer te stimuleren
  • Persona’s om de verschillende mobiliteitsstijlen tot leven brengen

 

Wil je meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Lieke van Duist.


Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:

Lieke van Duist

020 589 82 39

André Kamphuis

+31 20 58 98 266

Andere interessante cases:

Hoe supermarktketen Coop het verschil maakt door gebruik van persona’s

KNVB trainersplatform

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png