Kwantitatief onderzoek: kenmerken en methodes

Kwantitatief onderzoek wordt ingezet om de meningen van grote groepen Nederlandse consumenten, burgers of klanten te peilen. Met de uitkomsten kunnen wij gefundeerde cijfermatige conclusies trekken en representatieve uitspraken doen over doelgroepen die voor onze opdrachtgevers relevant zijn. Op basis daarvan stellen wij adviezen op om beter aan te kunnen sluiten bij de behoeften wensen van de doelgroepen.

 

Wat is kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek geeft antwoord op vragen als: hoeveel procent van mijn doelgroep kent ons merk? Hoe tevreden is onze achterban met de door ons geleverde producten en diensten? Welke huidige en potentiële doelgroepen kunnen we onderscheiden? Kwantitatief onderzoek stelt ons in de gelegenheid om ‘harde’ uitspraken te doen, die we kunnen doorvertalen naar de hele populatie, ofwel alle mensen uit de ondervraagde doelgroep. We kunnen daarmee met een bepaalde zekerheid vaststellen welk percentage van de doelgroep er een bepaalde mening op nahoudt. Daarnaast biedt kwantitatief onderzoek de mogelijkheid om overeenkomsten en verschillen tussen subgroepen binnen de totale doelgroep te analyseren.

 

Onze kwantitatieve onderzoeksmethoden/proposities

Motivaction voert kwantitatief onderzoek uit op basis van onder andere:

 

Hoe werkt het?

De meeste kwantitatieve onderzoeken bij Motivaction worden online uitgevoerd op basis van een vragenlijst. Afhankelijk van jouw doelstelling of onderzoeksvragen en in goed overleg met jou, stellen wij vragenlijsten op die eenduidige en betrouwbare antwoorden opleveren.

 

Wij leggen de vragenlijsten voor aan onze eigen panelleden uit StemPunt. Het is ook mogelijk om de vragenlijsten voor te leggen aan door jou geleverde adressen van jouw achterban. Onze onderzoekers en methodologen analyseren en verwerken de verzamelde data tot bruikbare inzichten over de doelgroep en antwoorden op jouw onderzoeksvragen.

 

Kwantitatief onderzoek

 

Kwantitatief onderzoek kan ook offline plaatsvinden, telefonisch of schriftelijk, zoals bij onze tweejaarlijkse Mentality-meting.

 

Wat levert het op?

  • Cijfermatige inzichten gebaseerd op grotere groepen respondenten
  • Representatieve antwoorden op jouw onderzoeksvragen
  • Onderbouwing van resultaten uit kwalitatief onderzoek
  • Mogelijkheid om in te zoomen op subdoelgroepen
  • Toetsing van jouw hypothesen of verwachtingen

 

Waar kwalitatief onderzoek exploratief van aard is, is kwantitatief onderzoek vaak beschrijvend en toetsend onderzoek en worden er cijfermatige inzichten verkregen. De achterliggende motivaties en redenen bij gegeven antwoorden kunnen minder diepgaand worden achterhaald met kwantitatief onderzoek; hiervoor is kwalitatief onderzoek meer geschikt. Beide vormen van onderzoek versterken elkaar en vullen elkaar aan. Vaak adviseren wij voor jouw onderzoeksvragen dan ook een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
 

Facebook Twitter LinkedIn