Klantenpanel

"Voor Usual Suspects is Motivaction in de wereld van onze klanten gedoken. Met een op maat gemaakt kwalitatief onderzoek heeft Motivaction effectief in kaart gebracht waar Usual Suspects in uitblinkt en waar naar het oordeel van onze klanten verbeterkansen liggen. De samenwerking met Motivaction verliep soepel en vlot en ze weten heel levendig de resultaten duidelijk te maken zodat wij er in onze organisatie direct mee aan de slag kunnen."
Creative partner Usual Suspects  
Jouw klant is jouw beste adviseur. Ga daarom de dialoog aan via een eigen klantenpanel.  
 

Jouw klant als adviseur

Consumenten willen op een eigentijdse manier en in eigen woorden hun mening en visie over producten en dienstverlening kunnen geven. Een panel is een goed middel om in contact te staan met klanten en om hen mee te laten denken over ontwikkeling en optimalisatie van het producten- en dienstenaanbod. 
 

Wat is een klantenpanel?

Een panel is een platform dat organisaties de mogelijkheid biedt om de dialoog aan te gaan met klanten. Het is een plek waar klanten gevraagd en ongevraagd informatie kunnen uitwisselen en in ruil daarvoor iets terug kunnen verwachten, zoals een betere dienstverlening en een scherp productaanbod. Een klantenpanel is meer dan een groep mensen die op gezette tijden voorgestructureerde vragenlijsten invullen.
 
Het eigen panel biedt je de mogelijkheid om:
  • online vragenlijsten af te nemen onder jouw doelgroep
  • aanvullende informatie te krijgen uit een online panelforum
  • het surfgedrag van panelleden te volgen om bijvoorbeeld online aankopen inzichtelijk te maken

 

 

Hoe werkt een panel van klanten in de praktijk?

Als onderzoeksbureau hebben we de infrastructuur in huis om panels via internet te faciliteren. Dit stelt onze opdrachtgevers in de gelegenheid om zelfstandig onderzoek uit te voeren onder hun eigen panel. Van website tot rapportage en van programmeren tot analyse: alles is op één platform aan elkaar gekoppeld. Wij adviseren je over de panelomvang, de panelwerving en onderzoeksvragen. We assisteren met trainingen, techniek en panelmanagement. De kwaliteit van het panel waarborgen we door middel van periodieke opschoningsrondes, tevredenheidsonderzoeken en het bewaken van frauduleus responsgedrag. 
 

Wat levert het je op?

Met een klantenpanel kunnen organisaties zelf onderzoek uitvoeren onder hun eigen klanten en snel inzicht hebben in de resultaten. Bijvoorbeeld op het vlak van tevredenheid, productevaluatie of imago. Bovendien geeft het de mogelijkheid tot het opbouwen van een goede binding met klanten. 
 

Facebook Twitter LinkedIn