Toegankelijkheid

Skip to main content

Geloven we nog? De uitkomsten van de Margrietgeloofsenquête

13 juni 2017

Geloven in Nederland anno 2017: we spreken met Janneke Stegeman, Theoloog des Vaderlands, over de opvallendste uitkomsten van de Margrietgeloofsenquête.

‘Ik ben enigszins gelovig,’ dit antwoordt 36% van de Nederlandse vrouwen op de vraag: beschouw je jezelf als gelovig? Dit is een stijging met een kleine tien procent ten opzichte van eenzelfde onderzoek naar geloof onder Nederlandse vrouwen uit 2012. Van de ondervraagde vrouwen zei 44% ‘nee, beslist niet’, 20% antwoordde ‘Ja, beslist’.

 

Meer mensen noemen zich ‘enigszins’ gelovig. Vanwaar dat voorbehoud?
Janneke Stegeman: “Als er aan mensen wordt gevraagd of ze in God geloven, hebben ze vaak de neiging te zeggen: ‘Ik geloof een beetje.’ Dat komt doordat er nog steeds een statisch beeld heerst van wat geloven is. Veel mensen denken dat gelovigen rechtlijnig zijn, en dat er allerlei voorwaarden aan zitten, dat je elke zondag naar de kerk moet gaan. Dat ‘enigszins’ duidt er waarschijnlijk op dat mensen zich niet thuis voelen in dat statische beeld, maar wél iets met het geloof hebben. Ik verwacht dat dit de komende jaren nog zal toenemen. De jonge generatie is over het algemeen nieuwsgieriger naar het geloof dan bijvoorbeeld de babyboomers. Jongeren van nu hebben vaak geen strikte religieuze tradities meegekregen, maar ze staan wel open voor het geloof. Dat heeft ook te maken met moderne religieuze boegbeelden. De nieuwe paus is heel toegankelijk. Hij neemt stelling in prangende kwesties en fungeert als moreel kompas. De katholieke kerk heeft een menselijk gezicht gekregen, en dat spreekt aan.”

Andere uitkomsten van het onderzoek:

  • Zes van de tien Nederlandse vrouwen geloven in leven na de dood. 
  • Ongeveer de helft van de ondervraagde vrouwen tussen de 25 en 75 die geloven, geeft aan dat het geloof ze troost (55%) en vertrouwen (48%) biedt.
  • 21% van de vrouwen bidt weleens om uiting te geven aan religieuze gevoelens, 40% van alle gelovige vrouwen bidt. 
  • De overgrote meerderheid van de Nederlandse vrouwen (91%) vindt het belangrijk dat kinderen zelf hun geloof kunnen kiezen. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction onder 718 respondenten, die een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse populatie vrouwen in de leeftijd 25-75 jaar.

 

Bron: Margriet, 6.4.2017

Gerelateerde artikelen

Bizar bijgeloof? In Oost-Nederland praten we graag tegen ons Staatslot...

Karin Lammers
27 december 2019

Corona Impact Monitor: Groeiend vertrouwen van werknemers in voortbestaan organisatie, maar daling in baanzekerheid

Ester Koot
02 april 2020

Welke factoren bepalen ons digitale gedrag?

Kevin Hengstz
21 oktober 2021

Wat doen Nederlanders met hun vakantiegeld?

Paloma Bunck
14 juli 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency