Toegankelijkheid

Vitality Omnibus meting 2022

23 november 2021

Download hier het voorstel voor meer informatie over de Omnibus meting 2022!

Een vitalere leefstijl werkt preventief en geeft de maatschappij ook op sociaal vlak impulsen. Veel organisaties willen zo effectief mogelijk een positieve invloed uitoefenen op het beweeg-, voedings- en leefpatroon van Nederlanders, zodat iedereen de middelen en kennis heeft om een structureel gezond leven te leiden.​ 

In 2016 heeft Motivaction het Vitality-model ontwikkeld dat diepgaand inzicht geeft in de verschillen in motivaties en gedrag bij Nederlanders op het gebied van sport, gezondheid, voeding, werk-privébalans en hoe zij te activeren zijn tot een gezondere leefstijl. In 2019 is dit model geupdate en verrijkt met nieuwe, relevante informatie. ​

Het model geeft concrete aanknopingspunten voor beleid, proposities en communicatie rondom vitaliteit en is hiermee zeer relevant voor overheden, organisaties en bedrijven die actief zijn op de domeinen sport, welzijn, zorg, onderwijs, HRM en voeding. ​

Begin 2022 gaan we de Vitality-profielen verder verrijken met topics en trends die nu relevant zijn. De Vitality-meting voeren we uit in de vorm van een omnibusonderzoek. Wij bieden je de mogelijkheid om:​

 • Het vernieuwde Vitality-rapport af te nemen ​
 • Met eigen vragen tegen een relatief lage investering deel te nemen​
 • Deel te nemen aan een Vitality-workshop​

 

Wat is een omnibus meting?

De Vitality-meting bestaat uit drie delen:, waaronder een omnibus-onderdeel. Het omnibus-deel geeft je de mogelijkheid om zélf vragen te kunnen stellen die worden meegenomen in het onderzoek. ​

 1. Het herijken van het model door, net als voorgaande jaren, een aantal standaard Vitality-vragen voor te leggen (zoals waardering voor eigen vitaliteit, demate waarin men sport/beweegt en in hoeverre men aandacht besteedt aan de mentale gezondheid). ​
 2. Het verrijken van het model door een aantal nieuwe topics op te nemen in het onderzoek. Deze uitkomsten zijn voor alle opdrachtgevers afneembaar en worden verwerkt in het nieuwe Vitality-rapport.​
 3. Het omnibus-onderdeel: dit is het deel waarin je kunt deelnemen met je eigen vitaliteits-vragen. Deze uitkomsten zijn niet openbaar, maar enkel voor jou toegankelijk. We verwerken ze in een op maat Vitality-rapport. 

 

What's in it for me?

 • Diepgaand inzicht in de 6 Vitality-profielen in Nederland​
 • Je eigen vitaliteits-vragen uitgesplitst naar de 6 doelgroepen​
 • Op de hoogte van de laatste vitaliteit-trends​
 • Inzicht in de blijvende impact van de corona-crisis op onze houding ten aanzien van vitaliteit​
 • Kostenefficiënt onderzoek doen onder een Nederland representatieve doelgroep​
 • Direct aan de slag met de Vitality-profielen die voor jouw organisatie van belang zijn, in de vorm van een workshop

 

Factsheet beweeggedrag Nederlanders

Hoe schatten Nederlanders eigenlijk hun beweeggedrag in? Deze nieuwe factsheet geeft hier een antwoord op. Via een peiling hebben we Nederlanders gevraagd naar hun beweeggedrag, de effecten van bewegen en wat hen zou helpen meer beweging in de dag te brengen. Wist je bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de Nederlanders denkt voldoende te sporten en bewegen?

Wil je meer weten over deze Vitality omnibus meting en de topics die we gaan verkennen? Download het volledige voorstel hier of neem dan contact op met Henriët Hensen of Karin Lammers via onderstaande contactgegevens. 

 


Vragen?
Karin Lammers

Email k.lammers@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 30

Henriët Hensen

Email h.hensen@motivaction.nl
Functie Senior Strategy Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 89


Gerelateerde artikelen
Geloof in wonderen

Bijna 9 miljoen Nederlanders geloven in wonderen

Daan Damen
21 februari 2020

Buurtapps: een veilige buurt of vooral minder privacy?

Jeroen Senster
28 januari 2021

Het jaarmagazine 2022

Karel Slootman
29 december 2022
Doelgroepsegmentatie voor omgevingsvisie

Hoe kan doelgroepsegmentatie een omgevingsvisie inspireren?

Bram van der Lelij
26 november 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved