Dienstverlening van Motivaction gaat ook op afstand gewoon door!

Beste relatie,

In deze voor ons allen buitengewone crisis van het COVID-19 virus, informeren wij je hierbij hoe Motivaction de dienstverlening ook de komende maand gaat continueren.

Onze grootste zorg gaat uit naar de gezondheid van onze medewerkers en relaties.

Daarbij volgen wij nauwgezet de richtlijnen van overheidswege en werken onze medewerkers de komende tijd, in elk geval tot 6 april, vanuit huis. Motivaction en de medewerkers zijn bereikbaar per mail en telefoon. Wij stellen alles in het werk om onze werkzaamheden conform planning uit te voeren en/of op te starten. In enkele gevallen zullen wij onze dienstverlening moeten aanpassen. Dat doen wij uiteraard in nauw overleg met betrokkenen. Zo wordt bijvoorbeeld in overleg, kwalitatief f2f onderzoek omgezet naar kwalitatieve online methodieken of kwantitatief onderzoek. Hiervoor hebben wij meerdere instrumenten ter beschikking waaronder online video conferencing, e-Safari of Community en ons StemPunt-panel. In voorkomende gevallen zullen wij direct contact met je opnemen en samen tot een passende oplossing komen.

In gezamenlijkheid zullen wij deze uitzonderlijke crisis weer te boven komen. Mocht je vragen of aanvullingen hebben schroom dan niet om contact op te nemen met ondergetekenden, of met je contactpersoon binnen Motivaction.

Namens directie en medewerkers van Motivaction,

Karel Slootman

Pieter Paul Verheggen

Facebook Twitter LinkedIn