Dienstverlening van Motivaction gaat ook op afstand gewoon door!

Beste relatie,

In deze voor ons allen buitengewone crisis van het COVID-19 virus, informeren wij je hierbij hoe Motivaction de dienstverlening ook de komende periode gaat continueren.

Onze grootste zorg gaat uit naar de gezondheid van onze medewerkers en relaties. Daarbij volgen wij nauwgezet de richtlijnen van overheidswege en werken onze medewerkers de komende tijd overwegend vanuit huis. Motivaction en de medewerkers zijn bereikbaar per mail en telefoon. Wij stellen alles in het werk om onze werkzaamheden conform planning uit te voeren en/of op te starten. In enkele gevallen zullen wij onze dienstverlening moeten aanpassen. Dat doen wij uiteraard in nauw overleg met betrokkenen. Zo wordt bijvoorbeeld in overleg, kwalitatief f2f onderzoek omgezet naar kwalitatieve online methodieken of kwantitatief onderzoek. 

We wijzen je daarbij graag, om ook in deze tijd te zorgen voor duiding en inzicht, op de online mogelijkheden die Motivaction voor haar klanten kan inzetten:

  • e-Safari: benader via een platform de doelgroep in zijn of haar eigen omgeving met vragen en opdrachten gedurende 1 of 2 weken, bijvoorbeeld om een customer journey in kaart te brengen of een concept te testen en ontwikkelen.
  • M-Talk: breng een groep mensen uit jouw doelgroep samen om met elkaar in discussie te gaan. De onderlinge interactie staat hierbij centraal en levert unieke inzichten op. De duur van een M-Talk onderzoek kan variëren van een week tot een jaar en is daardoor uitermate geschikt voor complexe thema’s, gevoelige onderwerpen of radicaal nieuwe concepten.
  • QuickTalk: deze ‘vaste’ community met 300 Nederlanders kunnen we ieder moment benaderen met jouw vragen, stellingen of te evalueren concepten. Kwalitatief onderzoek in 1 tot 3 dagen.
  • Video interviews: we voeren online video interviews uit via de webcam terwijl respondenten voor hun koelkast staan, op hun werkplek zitten of een website bezoeken. Deze onderzoeksvorm pasten we al vaak toe voor ‘werkplekgesprekken’. In deze tijd zijn video interviews de belangrijkste vervanger van de face-to-face interviews. Je kunt als opdrachtgevers vanuit huis de gesprekken volgen.
  • Video focusgroepen: ook de face-to-face focus groepen vervangen we door middel van een video-bellen variant. Omdat via de camera de onderlinge dynamiek wat lastiger te volgen en te managen is, houden we een maximum aan van 4 deelnemers per video groepsdiscussie. Ook de video-groepsdiscussies kunnen door de opdrachtgever worden ‘bijgewoond’.

Sinds de coronacrisis zien we nog meer de kracht van al deze digitale mogelijkheden voor onderzoek op afstand. Toch gaat er op zijn tijd niets boven een goed gesprek, aan een tafel, oog in oog met onze respondent. En daarom zijn we blij dat we binnenkort onze face-to-face activiteiten weer kunnen oppakken. Met de grootste zorgvuldigheid uiteraard: we nemen hierbij de anderhalve meter richtlijn en andere RIVM richtlijnen in acht en werken op basis van een onderzoeksprotocol dat is opgesteld door de MOA.

Vanaf juni starten we met het uitvoeren van ‘anderhalve meter sessies’: dat zijn single interviews waarbij de interviewer en de respondent elk aan de uiteinden van een langwerpige tafel zitten. Onze interviewers waarborgen een vertrouwde sfeer waarin de respondent zich openstelt om ons de benodigde inzichten te verschaffen. 

Zodra we de operationele kant hierop hebben ingesteld, gaan we ook weer groepsdiscussies doen: mini groepsdiscussies welteverstaan, met maximaal 4 respondenten en 1 moderator. Onze ruim bemeten onderzoeksstudio’s lenen zich er goed voor om ook in een 1,5 meter samenleving toch persoonlijke gesprekken te kunnen voeren. De opstelling in de ruimtes passen we aan op basis van de richtlijnen. Onze moderators zorgen voor de interactie en dynamiek die we bij een groepsgesprek gewend zijn.

Namens directie en medewerkers van Motivaction,

Karel Slootman

Pieter Paul Verheggen

 

Facebook Twitter LinkedIn