Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.


Ambities

 • Zelfontplooiing
 • Solidair zijn en sociaal bewogen
 • Aandacht voor immateriële waarden

 

Maatschappij en politiek

 • Maatschappelijk en politiek geëngageerd
 • Reflectief en kritisch
 • Solidair en tolerant
 • Internationaal geïnteresseerd

 

Werken en presteren 

 • Geen centrale drijfveer
 • Balans zoeken tussen werken en privé-leven
 • Maatschappelijk nuttig zijn

 

Leefstijl

 • Planmatig en principieel
 • Niet consumptie- en vermaakgericht
 • Sober
 • Kunst en cultuur

 

Sociale relaties

 • Individualistisch
 • Partners hebben eigen vriendenkring

 


Sociodemografie

 • Meer vrouwen dan mannen
 • Iets vaker hogere leeftijd
 • Meer hoogopgeleiden
 • Alle inkomensniveaus

 

images/old_images/imagecache/foto_detail/postmaterialisten.jpg

Facebook Twitter LinkedIn