Traditionele burgerij

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.


Ambities

 • Vasthouden aan traditionele normen en waarden
 • Gezin als hoeksteen van de samenleving
 • Rustig en harmonieus leven

 

Maatschappij en politiek

 • Betrokken
 • Solidair zijn met minderheden en betrokken bij het milieu
 • Nationaal/lokaal georiënteerd
 • Acceptatie van autoriteit en regels

 

Werken en presteren

 • Ondergeschikt aan gezinsleven
 • Gedisciplineerd

 

Leefstijl

 

 • Plichtsbesef
 • Orde, regelmaat en discipline
 • Risicomijdend
 • Sober en spaarzaam
 • Gericht op passief vermaak

 

Sociale relaties

 • Gezin en familie staan centraal
 • Harmonie zoeken, oriëntatie op gelijkgestemden
 • Traditionele rolverdeling

 

Sociodemografie

 • Meer vrouwen dan mannen
 • Weinig jongeren
 • Minder hoogopgeleiden
 • Vaker modaal inkomen

 

images/old_images/imagecache/foto_detail/Gemaksgeorienteerden.JPG

Facebook Twitter LinkedIn