Wat is kwalitatief onderzoek? Tips voor studenten

Kwalitatief onderzoek geeft antwoord op “hoe-en-waarom-vragen” en is primair gericht op het ontdekken van, en geven van inzichten in motivaties, behoeften, percepties en emoties. Dit zijn allemaal dingen die de gedragingen en ideeën van mensen beïnvloeden.

 

Het verschil met kwantitatief onderzoek

Met kwantitatief onderzoek kunnen uitspraken worden gedaan die vertaald kunnen worden naar de hele populatie. Hieruit ontstaan betrouwbare uitspraken. Zo kan bijvoorbeeld gezegd worden hoeveel procent van de Nederlandse bevolking wat afweet van eerste hulp bij ongelukken.

Binnen kwalitatief onderzoek wordt daarentegen altijd gewerkt met probleemrelevante en vaak relatief kleine steekproever. Het gaat dan niet om een representatief onderzoek onder de gehele Nederlandse bevolking, maar om een kleinschalig onderzoek in relatie tot een specifiek probleem.

Kwalitatief onderzoek kan zowel online als face-to-face plaatsvinden: door middel van observeren, individuele diepte-interviews of focusgroepen.

 

Zelf kwalitatief onderzoek uitvoeren, analyseren of rapporteren?

Voor wie graag zelf aan de slag wil met kwalitatief onderzoeken hebben wij een handleiding opgesteld met tips.

 

Facebook Twitter LinkedIn