Wat is kwalitatief onderzoek? Tips voor studenten

Kwalitatief onderzoek geeft antwoord op “hoe-en-waarom-vragen” en is primair gericht op het ontdekken van en geven van inzicht in motivaties, behoeften, percepties en emoties, die gedragingen en ideeën van mensen beïnvloeden.

 

Kwanitatief versus kwalitatief onderzoek

Met kwantitatief onderzoek kunnen uitspraken worden gedaan die doorvertaald kunnen worden naar de hele populatie, en er kunnen betrouwbare uitspraken worden gedaan. Zo kan bijvoorbeeld gezegd worden hoeveel procent van de Nederlandse bevolking wat afweet van eerste hulp.

 

Binnen kwalitatief onderzoek wordt altijd gewerkt met probleemrelevante, vaak relatief kleine steekproeven. Het gaat daarbij niet om een representatief onderzoek onder de gehele Nederlandse bevolking, maar om een specifiek onderzoek in relatie tot een specifiek probleem.

 

Kwalitatief onderzoek kan zowel online als face to face plaats vinden; vaak door middel van observeren, individuele diepte-interviews of focus groepen.

 

Zelf kwalitatief onderzoek uitvoeren, analyseren en rapporteren? 

Voor wie graag zelf aan de slag wil met kwalitatief onderzoeken hebben wij een handleiding opgesteld met tips.

 

Download hier onze tips voor kwalitatief onderzoek

Tips Kwalitatief onderzoek

Facebook Twitter LinkedIn