Segmentatieonderzoek

“Het segmentatiemodel in combinatie met kwalitatief onderzoek leverde waardevolle inzichten op voor onze merkstrategie. In de merkmetingen daarna werd onze strategische keuze bekrachtigd. Omdat we het hele traject met Motivaction hadden gedaan, konden we de stimuli in de taal van de doelgroep uitvragen en de betekenis van de kwantitatieve uitkomsten direct duiden. Ik kan het iedereen aanraden.” 
Annelies Velders, Creative bij Marketing Queens

Wat is segmentatie?

Groei en succes kunnen worden gerealiseerd door de communicatie af te stemmen op verschillende consumenten en de doelgroepen die voor jouw organisatie van belang zijn.
Segmentatieonderzoek van Motivaction maakt het je makkelijker hierin de juiste keuzes te maken. Bij segmentatieonderzoek wordt een populatie onderverdeeld in verschillende groepen die op relevante aspecten onderscheidend zijn van elkaar. Het doel hiervan is respondenten zodanig in te delen dat zij binnen de segmenten zo veel mogelijk op elkaar lijken, terwijl ze per groep zo veel mogelijk van elkaar verschillen.

 

Traditioneel wordt in segmentatieonderzoek gekeken naar achtergrondkenmerken als leeftijd en geslacht. Door de toegenomen welvaart en individualisering zijn deze kenmerken minder verklarend voor ons gedrag en is het van belang ook te kijken naar dieperliggende waarden en drijfveren. Dankzij segmentatieonderzoek krijg je zicht op de drijfveren van jouw doelgroep, waardoor je deze gerichter kunt aanspreken.

 

Mentality-model

Segmentatie op basis van het Mentality model, waarmee u inzicht krijgt in de drijfveren van uw doelgroep/

 

Wat levert segmenteren je op?

 • Inzicht in de grootte van jouw markt en doelgroepen.
 • Een sociodemografisch profiel per segment, zodat je weet wie je moet benaderen.
 • Een beschrijving van de segmenten in termen van waarden, leefstijl, houding en gedrag zodat je weet waar en hoe je jouw doelgroep kunt benaderen.
 • Om de segmenten tot leven te laten komen adviseert Motivaction het segmentatiemodel uit te werken in persona’s.
 • Inzicht in de manier waarop, via welke media en volgens welke story lines je het best met jouw doelgroep kunt communiceren.

 

Hoe werkt segmenteren?

Segmentatieonderzoek bestaat uit een aantal stappen. Door middel van kwalitatief onderzoek brengen wij de wensen, behoeften en drijfveren van mensen ten aanzien van een onderwerp in kaart. Door de diepte in te gaan in gesprekken en meningen, argumentaties en overtuigingen te exploreren komen hypothesen naar voren die we middels kwantitatief onderzoek onder een bredere populatie kunnen toetsen. Wij vertalen deze attitudes in stellingen of andersoortige vraagstellingen, die voorgelegd worden in een kwantitatieve vragenlijst onder representatieve steekproeven. Door middel van clusteranalyse zoeken wij vervolgens groepen respondenten die gemeenschappelijke kenmerken hebben en onderling sterk verschillen. Motivaction maakt hierbij onder meer gebruik van Latente Klasse Analyse, een techniek waarmee we de kwaliteit van het segmentatiemodel waarborgen.

 

Voorbeelden van segmentatieonderzoeken

 • Bestuursstijlen: ontdek via workshops welke bestuursstijlen bij jouw organisatie passen.
 • Burgerschapsstijlen: verkrijg diepgaand inzicht in de motivaties en behoeften van burgers.
 • BusinessLocus: wat zijn de motivaties, waarden en behoeften van verschillende typen mkb-ondernemers?
 • Customer Journey: we brengen de bewuste en onbewuste moments of truth in kaart, zodat je de klantbeleving beter begrijpt.
 • Glocalities: biedt je diepgaand inzicht in de waarden, drijfveren, leefstijl en culturele verschillen binnen een internationale doelgroep.
 • Mentality-segmentatie: geeft antwoord op de drijfveren en trends binnen jouw doelgroep.
 • Nieuwe Nederlanders: brengt diepgaand inzicht in de motivatie en behoeften van Nieuwe Nederlanders in kaart.
 • Persona’s: helpt de wensen en problemen van klanten beter te begrijpen met als resultaat een hogere klanttevredenheid.
 • Publieksonderzoek: krijg inzicht in het profiel, de motieven en wensen en behoeften van jouw doelgroep.
 • Shopper Decision Journey: biedt inzicht in het traject van de shopper.
 

Facebook Twitter LinkedIn