Pieter Paul Verheggen

Pieter Paul Verheggen is sinds 1989 managing partner van Motivaction en sinds 2009 algemeen directeur. "Motivaction is vanaf de oprichting in 1985 een creatief en vernieuwend bureau als het gaat om de uitvoering en de inzetbaarheid van gedegen marktonderzoek. Er is tegenwoordig heel veel data voorhanden, alles draait erom de juiste data te gebruiken en deze goed te analyseren én te interpreteren. Bovendien vraagt de opkomst van sociale media en neuromarketing om de inzet van nieuwe onderzoekstechnieken. Wij doen daaraan actief mee en onze experts leveren scherpe inzichten in markt en samenleving om organisaties blijvend te inspireren en verder te helpen."

Pieter Paul was betrokken bij de ontwikkeling van het Mentality-leefstijlenmodel voor Nederland en het wereldwijde leefstijlenmodel Glocalities. Samen met collega’s Rob Doornbos en Sander Kluiters introduceerde hij het BusinessLocus-segmentatiemodel voor mkb-ondernemers. Van zijn hand verscheen onder meer het boek ‘Nieuwe Nederlanders: Etnomarketing voor diversiteitsbeleid’. Ook leverde Pieter Paul een bijdrage aan de Motivaction-publicaties over de grenzeloze generatie en de whitepaper ‘Vijf tinten groen – input voor effectieve duurzaamheidsstrategieën’.

Naast zijn functie bij Motivaction was Pieter Paul van 2001 tot mei 2014 voorzitter van de MOA, de branchevereniging van professionele beleids- en marketinginformatie in Nederland. Daarnaast maakte hij deel uit van het bestuur van de Keurmerk Controle Commissie (KCC). De KCC toetst de naleving van keurmerkeisen door de bij de Research Keurmerkgroep aangesloten bureaus. Pieter Paul is ook bestuurslid van het wereldwijde onafhankelijke onderzoeksnetwerk GlobalNR en hij werd in 2014 gekozen in het bestuur van de internationale marktonderszoekassociatie ESOMAR. Veel culturele organisaties doen bovendien een beroep op zijn ervaring.

Begin 2012 ontwikkelde Pieter Paul samen met collega’s de publicatie ‘Routeplanners in roerige tijden’ met visies van Motivaction-experts op verschillende terreinen.

"Ik zie mijn collega-onderzoekers en mijzelf als Routeplanners voor organisaties. Met onze nieuwsgierigheid, kennis en ervaring kunnen wij bijdragen aan de effectiviteit van organisaties. Daarvoor moeten wij keer op keer achterhalen wat mensen en organisaties drijft, dáárin zit onze toegevoegde waarde."

Facebook Twitter LinkedIn