Pieter Paul Verheggen
...
Algemeen Directeur
+31 (0)20 589 83 83

Pieter Paul Verheggen is sinds 1989 managing partner van Motivaction en vanaf 2009 algemeen directeur. "Motivaction is een creatief en vernieuwend bureau als het gaat om de uitvoering en de inzetbaarheid van gedegen marktonderzoek. De opkomst van sociale media, neuromarketing en de bijbehorende ‘big data’ vraagt om de inzet van nieuwe onderzoeks- en analysetechnieken. Met onze experts levert Motivaction scherpe inzichten in markt en samenleving om organisaties te blijven inspireren en succesvol verder te helpen."

 

Naast zijn functie bij Motivaction was Pieter Paul van 2001 tot mei 2014 voorzitter van de MOA, de branchevereniging van professionele beleids- en marketinginformatie in Nederland. Daarnaast maakt hij deel uit van het bestuur van de Keurmerk Controle Commissie (KCC). De KCC toetst de naleving van keurmerkeisen door de bij de Research Keurmerkgroep aangesloten bureaus. Op internationaal niveau is Pieter Paul sinds oktober 2014 bestuurslid van ESOMAR, de wereldorganisatie van marktonderzoekers en van GlobalNR, het wereldwijde netwerk van onafhankelijke onderzoekbureaus.

"Ik zie mijn collega-onderzoekers en mijzelf als Routeplanners voor organisaties. Met onze nieuwsgierigheid, kennis en ervaring kunnen wij bijdragen aan de effectiviteit van organisaties. Daarvoor moeten wij keer op keer achterhalen wat mensen en organisaties drijft en die kennis vertalen naar concrete acties. In die vertaling zit onze toegevoegde waarde."

Facebook Twitter LinkedIn