Concepttest tentoonstellingen Rijksmuseum Boerhaave

Achtergrond

Rijksmuseum Boerhaave heeft de inrichting van de vaste collectie volledig vernieuwd. Waar bezoekers eerder chronologisch door de geschiedenis van de wetenschap en geneeskunde liepen, doen ze dit nu aan de hand van vijf thema’s. Motivaction heeft de ideeën voor de herinrichting in twee fases getoetst onder de doelgroep. In 2015 hebben we aan de hand van omschrijvingen en sfeerbeelden de vijf tentoonstellings-concepten voorgelegd. Op basis van dat onderzoek heeft Rijksmuseum Boerhaave in samenwerking met Opera Design de concepten uitgewerkt in ontwerpschetsen. Deze hebben we in 2016 voorgelegd om ze te optimaliseren en om concrete handvatten te krijgen voor het marketing- en communicatiebeleid voor de heropening in 2017.

Uitdaging

De uitdaging was om diepgaande kwalitatieve input te verzamelen onder de relevante doelgroepen (persona’s) van Rijksmuseum Boerhaave, met als doel:

  • Inzicht verkrijgen in het begrip, de beleving en de waardering van de vijf tentoonstellingsconcepten.
  • Concrete feedback op de concepten verzamelen om ze te optimaliseren voor nieuwe bezoekers en om bestaande bezoekers niet te vervreemden van het museum.
Aanpak

Om insights te verzamelen hebben we een e-Safari uitgevoerd. Gedurende een week zijn we via onze online kwalitatieve onderzoekstool met de persona’s in gesprek gegaan over museumbezoek in het algemeen, de bekendheid en het imago van Rijksmuseum Boerhaave, een uitgebreide evaluatie van de vijf concepten en de bezoekintentie voor het vernieuwde museum.

  • Door middel van beschrijvingen en ‘artist impressions’ konden de deelnemers de concepten beoordelen.
  • Gedurende het veldwerk hebben de onderzoekers alles gevolgd en extra vragen gesteld ter verdieping. De betrokkenen bij Rijksmuseum Boerhaave hadden de mogelijkheid om via het online dashboard alle input te volgen en in de belevingswereld van deelnemers te duiken.

Resultaat
  • Het onderzoek heeft Rijksmuseum Boerhaave concrete inzichten gegeven om de balans zo te houden dat alle persona’s een waardevolle bezoekbeleving hebben.
  • Rijksmuseum Boerhaave heeft de tentoonstellingsconcepten op basis van het onderzoek aangescherpt. Zo is uit het onderzoek naar voren gekomen dat een van de thema’s een perfecte afsluiter voor het museum is, waardoor het bezoek een kop en een staart heeft gekregen.
  • In juni 2019 heeft Rijksmuseum Boerhaave op basis van de nieuwe inrichting de European Museum of the Year Award gewonnen, de oudste en meest prestigieuze museumprijs van Europa.

Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:

Merel Zuiderduin

+31 20 58 98 298

Andere interessante cases:

Concepttest tentoonstellingen Rijksmuseum Boerhaave

Continu-onderzoek regionale omroepen

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png