Case KNGU: de trainer/coach centraal

Achtergrond

De KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) is een van de grootste sportbonden van Nederland. Bij de bond zijn ruim 900 gymclubs aangesloten met in totaal 300.000 sporters binnen één van de negen gymdisciplines die de KNGU telt. Trainers en coaches spelen een belangrijke rol binnen deze clubs. Zij zetten zich wekelijks of zelfs dagelijks in voor hun club en hun sporters en dragen bij aan het sportplezier en de ontwikkeling van (jonge) gymsporters. Reden genoeg voor de KNGU om de trainers/coaches centraal te stellen en 2019 om te dopen tot het jaar van de trainer.

Om clubs te ondersteunen en trainers/coaches te behouden voor de gymsport, had de KNGU behoefte aan meer inzicht in de drijfveren, motivaties, wensen en behoeften van trainers en coaches.

 

Uitdaging

Onze uitdaging was:

  1. Inzicht bieden in de drijfveren en motivaties van trainers/coaches en achterhalen van hun wensen en behoeften ten aanzien van het werk als trainer/coachen ten aanzien van de KNGU.
  2. Het ondersteunen van de KNGU bij de praktische doorvertaling van de resultaten naar concrete ideeën en plannen voor 2019: het jaar van de trainer.

 

Aanpak

Stap 1: Insights verzamelen

Om diepgaande inzichten te krijgen in wat trainers/coaches drijft en welke wensen en behoeften zij hebben, hebben we onze e-Safari-methode ingezet. Gedurende een week zijn we met een diverse groep trainers/coaches in gesprek gegaan over hun ervaringen als trainer/coach, wat training geven voor hen betekent en welke drijfveren hierachter zitten. Ook hebben ze door middel van een creatieve brainstorm nagedacht over wat het lesgeven en alles eromheen voor hun (nog) leuker, makkelijker of beter kan maken.

  • Op basis van alle input heeft Motivaction (gedurende de e-Safari) acht concrete insights kunnen achterhalen 

Stap 2: Insights voorleggen

Om op korte termijn klantinzichten op te doen, hebben we de insights op de laatste dag van het onderzoek voorgelegd en gekeken in hoeverre de trainers/coaches zich hierin konden vinden en waarom. De reacties op de insights maakten duidelijk welke punten need to haves zijn voor trainers/coaches (en dus prioriteit moeten krijgen) en welke eerder nices to haves zijn.

  • De insights bieden handvatten voor het opstellen van succesvolle proposities en vormen de basis voor de doorvertaling van de uitkomsten naar de praktijk.

Stap 3: Workshop

In Beekbergen (kantoor KNGU) zijn we samen met een grote groep betrokkenen van de KNGU aan de slag gegaan met het doorvertalen van de opgedane insights naar concrete ideeën en plannen voor het jaar van de trainer. Met behulp van de value proposition canvas hebben we de wensen en behoeften van de trainers/coaches centraal gesteld en de pains en de gains die zij ervaren scherp gekregen. Op basis hiervan hebben de betrokkenen van de KNGU in subgroepen gebrainstormd en verschillende ideeën ontwikkeld om hier als KNGU bij aan te sluiten.

 

Resultaat

Naar aanleiding van het onderzoek en de workshop zijn op korte termijn al direct een aantal dingen opgepakt en in werking gesteld:

  • Uit het onderzoek bleek dat waardering van de sporters en de club voor trainers belangrijk is. Daarom is de verkiezing voor trainer/coach van het jaar opgezet, waarbij sporters hun eigen trainer kunnen nomineren.
  • Door middel van meerdere themasessies met clubbestuurders brengt de KNGU het onderwerp werkgeverschap onder de aandacht. De wensen en behoeften van de trainers en de andere uitkomsten uit de e-Safari worden gebruikt om het gesprek te voeren met clubbestuurders.
  • De ontwikkeling van een nieuw platform, waarbij een vacaturebank voor trainers een belangrijk onderdeel is. Door trainers zelf mee te laten denken over dit platform, zorgt de KNGU ervoor dat het platform zo goed mogelijk aansluit bij de verschillende typen trainers.

Ook op langere termijn blijven de opgedane insights uit het onderzoek input voor de KNGU om het werkgeverschap te optimaliseren en de wensen en behoeften van de trainer/coach centraal te stellen.

“De inzichten van de e-Safari helpen ons om clubs te helpen met het werkgeverschap. Met name de speelse opzet van de resultaten (vele quotes, moodboards etc.) zijn goed bruikbaar om clubbestuurders nieuwe inzichten te verschaffen of om te bevestigen van wat ze al weten.”

 

Wil je meer weten over deze case? Neem dan contact op met Mara Huiskes.

 

Facebook Twitter LinkedIn