Continu-onderzoek regionale omroepen

Achtergrond

In het landelijke bereiksonderzoek zoals het kijkonderzoek, het luisteronderzoek en het online bereiksonderzoek meten zenders en omroepen hoeveel Nederlanders hun programma’s en berichten kijken, lezen en beluisteren. Maar de dertien publieke regionale omroepen kunnen onvoldoende uit de voeten met deze resultaten. Zo is het aantal kijkmeters te klein in elke regio, wat te veel en te grote fluctuaties geeft in het bereik van elke regionale omroep. Dat maakt de betrouwbaarheidsintervallen zo groot dat de regionale omroepen niet van deze cijfers uit willen gaan. RPO ging daarom namens de regionale omroepen op zoek naar een gedegen alternatief en gunden in 2013 Motivaction de opdracht. Motivaction heeft sindsdien dit onderzoek uitgevoerd.

Uitdaging

Wij zetten een betrouwbaar meetinstrument op dat inzicht geeft in het gemiddelde dag-, week- en jaarbereik van álle regionale omroepen. Het onderzoek levert ook de waardering van zowel de omroepen als de afzonderlijke programma’s, geeft inzicht in het profiel en mediagedrag van kijkers, luisteraars en online gebruikers van de regionale omroepen en gaat in op het belang dat men hecht aan de verschillende kanalen.

Aanpak

Het veldwerk voeren we online uit en verzorgen we in samenwerking met twee grote, gespecialiseerde veldwerkbureaus: Dynata en PanelClix. Het onderzoek vindt continu plaats met wekelijks een verse steekproef van online panelleden. Alle regionale omroepen nemen deel aan het onderzoek. In totaal ondervragen we hiervoor jaarlijks ruim 20.000 Nederlanders. De regionale omroepen ontvangen iedere maand een overzicht van de laatste onderzoeksresultaten.


Resultaat

  • Sinds 2013 is het Motivaction-bereiksonderzoek in opdracht van de Regionale Publieke Omroepen een betrouwbare graadmeter voor bereik, waardering en het gebruik en de beoordeling van de regionale publieke omroepen. Het onderzoek toont trends voor tv, radio en online in het veranderende medialandschap en geeft een duidelijk beeld van het profiel van het publiek van de regionale omroep.
  • Het onderzoek bewijst een hoog bereik van regionale zenders op tv, radio en online en dat de programma’s en content voldoende aansluiten bij de wensen van het publiek.
  • Met deze resultaten krijgen de omroepen een betrouwbaar inzicht in hun publiek en kunnen hiermee inspelen met het aanbod op hun kanalen voor online, tv en radio.
  • Omdat we het bereik alle tv, radio en online kanalen meten, brengen we ook het totale bereik in het uitzendgebied per omroep in kaart. Dit is een waardevol cijfer voor de omroepen, omdat we hiermee hard maken dat de regionale omroepen jaarlijks gemiddeld 80 procent van de Nederlandse bevolking weten te bereiken.

Lees ook: 


Meer weten? Neem direct contact op met onze onderzoekers:

Lex van Meurs

+31 (0)6 83808396

Andere interessante cases:

Zo trek je meer aandacht met radio- en tv-commercials

Habion: Segmentatieonderzoek woonwensen toekomstige senioren

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png